Välkommen till vår skola

Albatross Montessoriskola är Lidingös äldsta friskola och öns enda montessoriskola. Skolan bedrivs som en ideell förening, vilket betyder att varje krona av skolpengen går till elevernas väl och utbildning.
Vår skola är centralt placerad på Lidingö – i ett lite ”hemligt”, fritt, högt och ljust läge med avstånd till biltrafik. Huvudbyggnaden är ett enplanshus i vinkel med matsal och musiksal i souterräng, skapat just för barn i låg- och mellanstadieålder.
Med cirka 200 elever i årskurserna F till 6 är Albatross en relativt liten skola med en varm gemenskap. Montessorifilosofin ger oss en tydlig pedagogisk inriktning. Vi lägger stor vikt vid den personliga kontakten, omsorgen om varje individ och att lära barnen att behandla varandra väl. Verksamheten genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt – att vi ser varje elev som en unik person med speciella talanger, förmågor och behov. Vår pedagogik utgår från att barnets nyfikenhet och vilja att lära sig är den viktigaste drivkraften till att tillägna sig kunskap. Hos oss kan varje elev arbeta på sin nivå – med extra stöd eller extra utmaningar, vilket som för tillfället behövs.
Albatross Montessoriskola startades 1992. Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att driva skola, korta beslutsvägar, speciallärare, skolpsykolog, mat av hög kvalitet och goda utbildningsresultat. Samtliga mätinstrument som finns att tillgå visar att Albatross är en av de skolor på Lidingö som fungerar (och presterar) bäst. Naturligtvis följer vi den svenska läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem.

Funderar du på vilken skola er familj ska välja till ert barn?
Här är tio skäl till varför vi tycker att man ska välja Albatross Montessoriskola. Här kan du göra köanmälan och läsa mer om våra antagningsregler.

Vill du veta mer om oss och få en inblick i vår verksamhet? Följ oss gärna på Facebook och Instagram