Fadderdag om FN och Barnkonventionen

FN-dagen den 24 oktober firar vi alltid – i år med en fadderdag om barnkonventionen! Våra proffsiga elever i årskurs 6 ansvarade för dagen. De visade film och föreläste för de yngre och därefter arbetade alla elever tillsammans i åldersblandade grupper med att illustrera artiklarna i Barnkonventionen.

Under våra fadderdagar arbetar vi i grupper med elever från alla årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Det ger de yngre eleverna stor trygghet medan de äldre övar ledarskap och empati. Allt detta ger en bättre sammanhållning på skolan och idag har vi dessutom fått en massa kunskap om vad barnkonventionen innebär.
Hurra för FN och för våra elevers fina samarbeten!

Om rymden och världsbildens utveckling

Som alla Montessori-skolor lägger vi stor vikt vid naturvetenskapen och att studera Universums och jordens utveckling från Big Bang till nu.
Så här ser några arbeten ut i lågstadiets B- och D-klasser med elever från årskurs 1, 2 och 3. Arbetet handlar både om vårt solsystem och hur människor sett på vår planet och på rymden i olika tider.Läsårstema 2018/19: Litteratur i världen

Välkomna till ett nytt och spännande läsår! Läsårstemat för 2018/2019 blir roligt nog ”Litteratur i världen”. Tillsammans med våra elever kommer vi att titta närmre på barn och ungdomslitteratur  i alla delar av världen och att prata om vad böckerna betyder för hur man tror och tänker. Klasslärarna planerar både högläsning, enskild läsning, bokcirklar och att skriva på temat och skolbiblioteket gör förstås inköp av världslitteratur för alla skolans läsåldrar!

Våra tidigare läsårsteman har också handlat om hur barn lever i andra delar av världen. Maria Montessori hade ett högre syfte med sin pedagogik – att den skulle vara fredsbevarande. Hon tänkte att den bästa förutsättningen för fred  är att människor förstår varandra – och att man måste börja med barnen. Albatross Montessoriskola arbetar för att  ge våra elever ett internationellt perspektiv och våra läsårstemata är en del av det arbetet.
Här är våra tidigare temata:
”Vi i världen” (om hur man lever i olika delar av världen)
”Tro i världen” (om tro och hur den påverkar synen på livet)
”Konst i världen” (i samarbete med Moderna Museet)
”Musik i världen” (en sak har alla folk på jorden gemensamt: musiken)
”Berättelser i världen” (då fokuserade vi på sagor och muntliga berättelser, nu blir det en sorts fortsättning på det temat.).

Bilderna föreställer:
1. Toya flyttar över öken och berg av Ichinnorov Ganbaatar från Mongoliet. 2. Brun flicka drömmer av ALMA-pristagaren Jacqueline Woodson från USA.
3. Hunden som vågade drömma av Sun-Mi Hwang från Kina.
4.  Zeraffa Giraffa av Diane Hofmeyr från Sydafrika.

En OS-guldmedaljör på besök

Idag har vi haft besök av en alldeles äkta och helt färsk OS-guldmedaljör!
Agnes Knochenhauer kom till vår skola och berättade för alla elever om curling, sin resa till guldet och sina upplevelser under OS. Våra elever fick dessutom känna på medaljen – en alldeles äkta OS-guldmedalj!
Förutom sitt OS-guld från Vinter-Os i PyeongChang i Sydkorea 2018 har Agnes Knochenhauer bl a ett OS-silver  i damernas curlingtävling i OS i Sotji i Ryssland 2014, två VM-silvermedaljer, två EM-guldmedaljer, en EM-silvermedalj och en guldmedalj i ungdoms-VM. Stort grattis till  Team Anna Hasselborg och tack snälla Agnes för att du kom!

Infokväll och ÖPPET HUS 25 + 26 jan

Är du nyfiken på vår pedagogik? Och på hur montessori fungerar i praktiken? Undrar du hur vi får så fina kunskapsresultat? Eller vill du se hur ditt barn, barnbarn, syskonbarn eller kompis har det i skolan? Funderar du på vilken skola ditt barn ska gå på om några år? Eller har du ett barn som ska börja hos oss i augusti och vill spana in hur vi har det lite i förväg?

Torsdagen den 25 januari kl 18.30–20.00 håller vi informationskväll för allmänheten (dvs vuxna) i vår matsal, adress Larsbergsvägen 29 181 38 Lidingö. Även du som inte har ditt barn i kö hos oss är förstås välkommen!

Fredagen den 26 januari kl 9–12 bjuder vi in barn och vuxna på ÖPPET HUS. Alla elever från årskurs F–6 finns på plats i sina klassrum, utom femmorna som  guidar besökare runt i vår fina skola – och fyrorna bjuder på saft, kaffe och hembakat!

Varmt välkommen till oss på Albatross!

Kunskapsresultat 2017 – nationella prov

Vi har i flera år redovisat våra kunskapsresultat i form av betyg (2017, 2016 och 2015) och apropå det får vi ibland en fråga: ”Sätter ni som är lärare på friskolor högre betyg än era kollegor på de kommunala skolorna?”. Svaret är förstås att vi sätter så rättvisa betyg vi kan! Men också: Betygen i de teoretiska ämnena bygger på kriterier som Skolverket sätter upp i varje ämne och på resultaten i de nationella proven i svenska, matematik och engelska. Här följer  Lidingö-skolornas snitt för åk 6 2017 (och inom parantes medelbetyget som skolan gav sina elever i de tre ämnena).

 1. Albatross Montessoriskola 16,33 (16,6)
 2. Sticklinge skola 16,27 (16,5)
 3. Christinaskolan 16,20 (16,67) och Torsviks skola 16,20 (16,5)
 4. Rudboda skola 16,03 (14,4)
 5. Futuraskolan i Gåshaga 15,70 (16,3)
 6. Skärsätra skola 15,57 (15,1)
 7. Källängens skola 15,53 (15,3)
 8. Vittra Lidingö 15,06 (17,8*)
 9. Käppala skola 14,96 (14,4)
 10. Högsätra skola 13,67 (13,3)
 11. Bodals skola 12,13 (13,1)

All statistik kommer från Skolverket/Siris.  *Vittras betyg i svenska saknas på Siris, därför är snittet räknat på betygen i matematik och engelska.

Här är våra elevers medelresultat i svenska, matematik och engelska (dvs de nationella prov som görs i åk 6) jämfört med snittet för Lidingö och Sverige:

Prov svenska matematik engelska snitt
Albatross 15,5 15,6 17,9 16,33
Lidingö 14,6 14,2 17,5 15,43
Sverige 13,0 12,1 14,9 13,33

Alltså: vi är så stolta över våra elever och så tacksamma för att Montessori-pedagogiken ger en fördjupad förståelse för respektive ämne och hjälper oss att ta tillvara våra elevers naturliga lust att lära sig. Gott nytt 2018!

Kunskapsresultat 2017

Nu har Skolverket redovisat betygen för årskurs 6 i juni 2017 – och i topp bland Lidingöskolorna ligger Albatross Montessoriskola! Att vår pedagogik ger eleverna ökad förståelse för ämnet och tar tillvara deras naturliga nyfikenhet – det vet ju vi som jobbar med Montessori dagligen. Ändå känns det bra att då och då kunna redovisa kunskapsresultat i form av statistik, t ex  medelvärdet för betygen i de teoretiska ämnena för de Lidingöskolor som har bäst resultat 2017:

 1. Albatross Montessoriskola, 16,2
 2. Sticklinge skola och Torsviks skola, 16,1
 3. Vittra Lidingö, 15,6
 4. Christinaskolan och Futuraskolan i Gåshaga, 15,2
 5. Källängen, 14,7

Betygen sätts enligt av Skolverket bestämda kriterier och ska korrelera med resultaten i de nationella proven i matematik, svenska och engelska för årskurs 6. Medelvärdet för Lidingöeleverna i de teoretiska ämnena är 14,8 och nästan samtliga skolor på ön ligger över medelvärdet för hela Sverige (13,2). Längre ner följer en tabell som jämför medelbetygen på Lidingö de senaste tre åren. All statistik kommer från Skolverket/Siris.
Siffran i respektive ämne visar elevernas genomsnittliga betyg omräknat till poäng, med ett maxtal om 20 poäng. Alla betyg utom F är godkända. A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, C = 15 poäng,  D = 12,5 poäng, E = 10 poäng, F = 0 poäng.

TEORETISKA ÄMNEN ALBATROSS LIDINGÖ RIKET
Matematik 16,0 14,5 12,6
Fysik 16,9 15,0 12,9
Kemi 15,6 14,5 12,7
Biologi 16,6 14,9 13,0
Teknik 16,1 14,6 13,1
Geografi 16,4 14,6 13,1
Historia 16,3 14,6 13,0
Religion 15,0 14,5 13,0
Samhällskunskap 15,8 14,6 13,8
Svenska 16,3 14,7 13,4
Engelska 17,4 16,7 14,1
Medel 16,2 14,8 13,2
PRAKTISKA/ESTETISKA ALBATROSS LIDINGÖ RIKET
Bild 14,8 15,7 13,8
Hemkunskap 16,0 15,6 13,8
Idrott 15,8 15,5 14,0
Musik 17,5 15,8 14,0
Slöjd 15,9 16,8 14,7
SKOLA 2015 2016 2017
Albatross 16,8 16,2 16,2
Bodal 14,0 13,9 12,2
Christina 15,2 14,8 15,2
Futura 16,5 15,9 15,2
Högsätra 14,7 11,9 13,0
Källängen 14,3 14,8 13,7
Käppala 14,3 14,2 13,7
Rudboda 15,9 14,4 13,5
Skärsätra 13,3 13,6 13,6
Sticklinge 16,3 16,1
Torsvik 15,5 16,0 16,1
Vittra 14,5 14,6 15,6
LIDINGÖ 14,8 14,7 14,8
RIKET 13,1 13,0 13,2

I Ur och skur Utsikten skola har färre än tio elever i årskurs 6 och därför är deras statistik sekretessbelagd.

Grönare – Roligare – Mer Montessori

När vår skola flyttade till Larsberg sommaren 2014 prioriterade vi att inreda och anpassa klassrummen för vår Montessori-verksamhet – och att ha en egen konstgräsplan! Sedan byggde vi en musiksal, gjorde fler klassrum för vårt växande mellanstadium, uppdaterade vår datapark, gav skolbiblioteket en bättre plats och många fler böcker (också på engelska!) och under senaste sport-, påsk- och sommarloven 2017 har vi fixat och byggt om för att få det bättre och mysigare på våra Fritids.
Tre år har gått och vi har fått rätt mycket gjort, tycker vi, men hela tiden har vi tänkt vi också skulle vilja göra mer för skolgården. Därför har personal på skolan och föräldrar i styrelsen under en längre tid arbetat med en vision för skolgården. Vi kallar den GRÖNARE ROLIGARE MER MONTESSORI för det är precis så vi vill ha det!

GRÖNARE kommer skolgården definitivt att bli när tolv nya träd planteras senare i höst eller framåt våren (tack för hjälpen Lidingö stad!). Träd är ju enastående fantastiska uppfinningar: förutom att de ger bättre luft fungerar de som finfina solskydd under sommarhalvåret, men släpper fram allt solljus som behövs just de månader som vi på våra breddgrader lätt får D-vitaminbrist. Förutom det: så mycket vackrare det kommer att bli med alla våra nya träd!

ROLIGARE och MER MONTESSORI är det från och med nu – tack vare ett 40-tal frivilliga som denna söndag i september kom på vår skolgårdsfixardag.

Överst visas början av Universums tidslinje, som börjar med BIG BANG vid gymnastiksalen och slutar med vår tid – just precis framför Fritids.

Vid mellanstadiets entré finns nu ett stor-schackbräde för utomhusschack.
Pjäser är inhandlade, förstås!

Och när man kommer fram till mellanstadiets dörr finns nu en gradskiva som visar hur mycket dörren är öppen.

Alla king-rutor, landbandybanan, hagar och andra linjer är ifyllda och i sann Montessori-stil markerar hagarna ojämna och jämna tal.

Här är en lite större hage där varje skutt är värt 10. Vid 100 glittrar det lite extra!

Och vad har vi här bakom klätterställningarna? En labyrint som inte bara tränar balanssinnet, utan också  2:ans, 3:ans, 6:ans och 10:ans tabeller – ända fram till guldklimpen för det magiska talet 60!

Tack alla föräldrar och barn och vår rektor och biträdande rektor som hjälpte till – och håll utkik, för både elever, personal och föräldrar har ännu fler planer för skolgården!

Hurra för vårt 25-årsjubileum

Ett fyrfaldigt leve för Lidingös äldsta friskola! Att Albatross Montessoriskola nu funnits i 25 år firade vi i slutet av maj med pompa och ståt – faktiskt i en hel vecka, lite drygt. Vårt 25-årsfirande inleddes med ett stort jubileumskalas i skolan den 23 maj. Förutom invigningstal och att en hemlig 25-årspresent levererades blev det uppträdande och mingel med mat och dryck för vuxna och barn. Dessutom inledde vi vårt samarbete med Nema Problema Foundation, grundad av vår fd elev Robert Moldén. Försäljning till förmån för Nema Problema och Fritids ingick i festligheterna.
Firandet avslutades med en formidabel jubileumskonsert i Lidingö stadshus onsdagen den 31 maj, då skolans alla elever sjöng Jojje Wadenius fantastiska sånger tillsammans med Jojje själv, hans musiker och Albatross Montessoriskolas blåsorkester (med elever i årskurs 4).
Det blev en stor succé och när eleverna sjöng ”Mitt lilla barn” kan vi lova att inte ett föräldraöga var torrt. Hurra för Jojjes musik och vår fina skola!

Ps Ja, det är Jojje som skrivit sången till Kalles klätterträd, och en massa annan fin musik för barn och vuxna. ds