Kunskapsresultat 2017

Nu har Skolverket redovisat betygen för årskurs 6 i juni 2017 – och i topp bland Lidingöskolorna ligger Albatross Montessoriskola! Att vår pedagogik ger eleverna ökad förståelse för ämnet och tar tillvara deras naturliga nyfikenhet – det vet ju vi som jobbar med Montessori dagligen. Ändå känns det bra att då och då kunna redovisa kunskapsresultat i form av statistik, t ex  medelvärdet för betygen i de teoretiska ämnena för de Lidingöskolor som har bäst resultat 2017:

 1. Albatross Montessoriskola, 16,2
 2. Sticklinge skola och Torsviks skola, 16,1
 3. Vittra Lidingö, 15,6
 4. Christinaskolan och Futuraskolan i Gåshaga, 15,2
 5. Källängen, 14,7

Betygen sätts enligt av Skolverket bestämda kriterier och ska korrelera med resultaten i de nationella proven i matematik, svenska och engelska för årskurs 6. Medelvärdet för Lidingöeleverna i de teoretiska ämnena är 14,8 och nästan samtliga skolor på ön ligger över medelvärdet för hela Sverige (13,2). Längre ner följer en tabell som jämför medelbetygen på Lidingö de senaste tre åren. All statistik kommer från Skolverket/Siris.
Siffran i respektive ämne visar elevernas genomsnittliga betyg omräknat till poäng, med ett maxtal om 20 poäng. Alla betyg utom F är godkända. A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, C = 15 poäng,  D = 12,5 poäng, E = 10 poäng, F = 0 poäng.

TEORETISKA ÄMNEN ALBATROSS LIDINGÖ RIKET
Matematik 16,0 14,5 12,6
Fysik 16,9 15,0 12,9
Kemi 15,6 14,5 12,7
Biologi 16,6 14,9 13,0
Teknik 16,1 14,6 13,1
Geografi 16,4 14,6 13,1
Historia 16,3 14,6 13,0
Religion 15,0 14,5 13,0
Samhällskunskap 15,8 14,6 13,8
Svenska 16,3 14,7 13,4
Engelska 17,4 16,7 14,1
Medel 16,2 14,8 13,2
PRAKTISKA/ESTETISKA ALBATROSS LIDINGÖ RIKET
Bild 14,8 15,7 13,8
Hemkunskap 16,0 15,6 13,8
Idrott 15,8 15,5 14,0
Musik 17,5 15,8 14,0
Slöjd 15,9 16,8 14,7
SKOLA 2015 2016 2017
Albatross 16,8 16,2 16,2
Bodal 14,0 13,9 12,2
Christina 15,2 14,8 15,2
Futura 16,5 15,9 15,2
Högsätra 14,7 11,9 13,0
Källängen 14,3 14,8 13,7
Käppala 14,3 14,2 13,7
Rudboda 15,9 14,4 13,5
Skärsätra 13,3 13,6 13,6
Sticklinge 16,3 16,1
Torsvik 15,5 16,0 16,1
Vittra 14,5 14,6 15,6
LIDINGÖ 14,8 14,7 14,8
RIKET 13,1 13,0 13,2

I Ur och skur Utsikten skola har färre än tio elever i årskurs 6 och därför är deras statistik sekretessbelagd.

Grönare – Roligare – Mer Montessori

När vår skola flyttade till Larsberg sommaren 2014 prioriterade vi att inreda och anpassa klassrummen för vår Montessori-verksamhet – och att ha en egen konstgräsplan! Sedan byggde vi en musiksal, gjorde fler klassrum för vårt växande mellanstadium, uppdaterade vår datapark, gav skolbiblioteket en bättre plats och många fler böcker (också på engelska!) och under senaste sport-, påsk- och sommarloven 2017 har vi fixat och byggt om för att få det bättre och mysigare på våra Fritids.
Tre år har gått och vi har fått rätt mycket gjort, tycker vi, men hela tiden har vi tänkt vi också skulle vilja göra mer för skolgården. Därför har personal på skolan och föräldrar i styrelsen under en längre tid arbetat med en vision för skolgården. Vi kallar den GRÖNARE ROLIGARE MER MONTESSORI för det är precis så vi vill ha det!

GRÖNARE kommer skolgården definitivt att bli när tolv nya träd planteras senare i höst eller framåt våren (tack för hjälpen Lidingö stad!). Träd är ju enastående fantastiska uppfinningar: förutom att de ger bättre luft fungerar de som finfina solskydd under sommarhalvåret, men släpper fram allt solljus som behövs just de månader som vi på våra breddgrader lätt får D-vitaminbrist. Förutom det: så mycket vackrare det kommer att bli med alla våra nya träd!

ROLIGARE och MER MONTESSORI är det från och med nu – tack vare ett 40-tal frivilliga som denna söndag i september kom på vår skolgårdsfixardag.

Överst visas början av Universums tidslinje, som börjar med BIG BANG vid gymnastiksalen och slutar med vår tid – just precis framför Fritids.

Vid mellanstadiets entré finns nu ett stor-schackbräde för utomhusschack.
Pjäser är inhandlade, förstås!

Och när man kommer fram till mellanstadiets dörr finns nu en gradskiva som visar hur mycket dörren är öppen.

Alla king-rutor, landbandybanan, hagar och andra linjer är ifyllda och i sann Montessori-stil markerar hagarna ojämna och jämna tal.

Här är en lite större hage där varje skutt är värt 10. Vid 100 glittrar det lite extra!

Och vad har vi här bakom klätterställningarna? En labyrint som inte bara tränar balanssinnet, utan också  2:ans, 3:ans, 6:ans och 10:ans tabeller – ända fram till guldklimpen för det magiska talet 60!

Tack alla föräldrar och barn och vår rektor och biträdande rektor som hjälpte till – och håll utkik, för både elever, personal och föräldrar har ännu fler planer för skolgården!

Hurra för vårt 25-årsjubileum

Ett fyrfaldigt leve för Lidingös äldsta friskola! Att Albatross Montessoriskola nu funnits i 25 år firade vi i slutet av maj med pompa och ståt – faktiskt i en hel vecka, lite drygt. Vårt 25-årsfirande inleddes med ett stort jubileumskalas i skolan den 23 maj. Förutom invigningstal och att en hemlig 25-årspresent levererades blev det uppträdande och mingel med mat och dryck för vuxna och barn. Dessutom inledde vi vårt samarbete med Nema Problema Foundation, grundad av vår fd elev Robert Moldén. Försäljning till förmån för Nema Problema och Fritids ingick i festligheterna.
Firandet avslutades med en formidabel jubileumskonsert i Lidingö stadshus onsdagen den 31 maj, då skolans alla elever sjöng Jojje Wadenius fantastiska sånger tillsammans med Jojje själv, hans musiker och Albatross Montessoriskolas blåsorkester (med elever i årskurs 4).
Det blev en stor succé och när eleverna sjöng ”Mitt lilla barn” kan vi lova att inte ett föräldraöga var torrt. Hurra för Jojjes musik och vår fina skola!

Ps Ja, det är Jojje som skrivit sången till Kalles klätterträd, och en massa annan fin musik för barn och vuxna. ds

Moderna Museet och vi

Nu är vårt fantastiska samarbete med Moderna Museet snart i hamn! Under hela våren har detta unika projekt pågått – Konst i världen med Moderna Museet och Albatross Montessoriskola.
Konst i världen är förstås en fortsättning på våra tidigare läsårstemata Vi i världen (som handlade om hur barn lever i olika länder och kulturer) och Tro i världen (om hur religion påverkar barns vardag, alltså hur man hur man uppfattar tillvaron och vad man har för vardagsregler baserat på tro och moral).
Till vår stora glädje blev Moderna Museet entusiastiska när vi frågade dem om de ville samarbeta kring temat Konst i världen. Moderna Museet har en världsberömd, unik samling 1900- och 2000-talskonst från hela världen – och dessutom oerhört kunniga konstpedagoger.
Vårt samarbete inleddes med att alla våra klasslärare åkte till Moderna för en studiedag tillsammans med museets konstpedagoger. Därefter kom två intendenter till skolan – och med sig hade de så mycket lera att hela mellanstadiet kunde arbeta med detta spännande material en hel dag. Lera är sinnligt och dessutom använt av kulturer i hela världen och i alla tider för att skapa hantverk och konst. Grundläggande, alltså!
Projektet fortsatte i skolan, där samtliga elever har deltagit – F-klassen, lågstadiet och mellanstadiet. Eleverna på mellanstadiet åkte till museet i omgångar under våren – tre grupper gjorde sammanlagt sex besök (alltså två besök per elev). Lågstadiet har arbetat vidare under temat ”Konstnärer i världen” vilket resulterat i verk som snart kommer att ställas ut på skolan.
Tack Moderna Museet med personal för att vi fick vara med om detta inspirerande, roliga och oförglömliga samarbete. Tack också Kulturrådets Skapande skola vars stipendium finansierade projektet.

Brobyggare


På vår skola är vi mycket för att bygga broar mellan människor.
Då och då bygger vi också faktiska broar – som de här modellerna av världsberömda broar som elever i årskurs 6 byggt i ämnet teknik.

Övre raden från vänster:
1. Nanpu Bridge, Shanghai, Kina, 1991
2. Golden Gate Bridge, Kalifornien, USA, 1937
3. Brooklyn Bridge, New York City, USA, 1883
4. Tower Bridge, London, Storbritannien, 1894
5. Gateshead Millennium Bridge, Newcastle, Storbritannien, 2002

Nedre raden från vänster:
1. Sydney Harbour Bridge, Sydney, Australien, 1932
2. Kedjebron, Budapest, Ungern, 1849
3. Manhattan Bridge, New York, USA, 1909
4. Pearl Bridge (Akashi Kaikyo-bron), Keihanshin, Japan, 1998

Samarbete, konstruktion, teknik matematik, geografi, historia och bild – ibland ryms många ämnen i samma uppgift!

Vad tycker eleverna?

Vad föräldrar och personal tycker i alla ära, men vår skola är framför allt till för barnen. Därför är vi extra glada för att få ta del av den senaste elevenkäten för årskurs 5 på Lidingö,  genomförd våren 2016 och nu publicerad av Skolinspektionen. Enkäten ingår i  Skolenkäten, som genomförs vartannat år och är en del av det underlag som används för att granska skolor. Eleverna får en mängd påståenden om sin skola och svaren ger poängen 0–10, varav 10 är bäst. Så här blev resultatet för Lidingöskolorna:

 1. Albatross Montessoriskola: 8,3
 2. Källängens skola: 7,6
 3. Sticklinge skola: 7,5
 4. Högsätra skola: 7,5
 5. Torsviks skola: 7,6
 6. Futura Gåshaga: 7,0
 7. Vittra Lidingö: 7,0
 8. Skärsätra skola: 7,0
 9. Käppala skola: 6,9
 10. Christinaskolan: 6,8
 11. Rudboda skola: 6,5
 12. Bodals skola: 6,5

I Ur och Skur Utsikten hade endast 5 elever i årskurs 5 och deras svar redovisas därför inte. Här följer exempel på de påståenden eleverna får (något förkortade) jämfört med vår närmaste konkurrent och övriga kommunen. A=Albatross Montessoriskola C=Christinaskolan L=medelpoäng för alla elever i årskurs 5 på Lidingö

Mina lärare förklarar så att jag förstår. A:9,3 C:7,3 L:8,4
Skolarbetet är intressant. A:8,3 C:7,0 L:7,2
Skolarbetet gör mig nyfiken. A:7,1 C:6,1 L:6,7
Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker. A:9,5 C:9,0 L:8,7
Jag kan få svårare uppgifter om jag vill. A:9,1 C:6,6 L:7,3
På lektionerna får vi diskutera och debattera. A:8,3 C:7,3  L:7,7
I min skola respekterar vi varandra. A:8,1 C:7,0 L:7,3
Mina lärare är rättvisa mot oss elever. A:9,1 C:6,4 L:7,7
Jag har studiero på lektionerna. A:6,8 C:5,4 L:6,1
Vi elever är med och påverkar arbetet. A:7,8 C:4,8 L:6,6
Lärarna ser till att ordningsreglerna följs. A:8,7 C:7,4  L:8,0
Jag känner mig trygg i skolan.  A:9,4 C:7,9 L:8,3
Vuxna reagerar om en elev varit elak.  A:8,7 C:6,8 L:7,9
Jag vet vem jag kan prata ngn varit elak.  A:8,8 C: 7,8 L:8,3
De frågar på skolan hur vi har det hemma. A:7,5 C:5,3 L:6,6
Jag är nöjd med min skola som helhet. 
A:9,0 C:7,5 L:7,8

Här kan man läsa Albatross Montessoriskolas enkät i sin helhet och hur frågorna lyder när de inte är något förkortade. Här finns Christinaskolans enkät (och nästa gång jämför vi förstås med en annan skola).

Högsta betyg från Skolinspektionen


FlagganitoppSkolinspektionenSkolinspektionen besöker regelbundet alla skolor i Sverige för att se till att verksamheten har tillräckligt bra kvalitet och att den följer skollagen. När beslutet kommer vill man såklart att Skolinspektionen ska ha få så ”förelägganden” (alltså brister som ska åtgärdas) som möjligt. Ett brukar vara bra betyg, men tio är verkligen inte bra. Hur som helst: ju färre desto bättre.
Den 17 januari var det vår tur att få tillsynsbesök och nu har beslutet kommit: Skolinspektionen har ingenting att anmärka på vår verksamhet!

I sitt Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Albatross Montessoriskola skriver Skolinspektionen att ”det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.”
Under rubriken ”Områden där skolinspektionen inte funnit brister” står det att ”det inte framkommit att annat än att Albatross Montessoriskola uppfyller författningarnas krav” inom:

 • Undervisning och lärande
 • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
 • Styrning och utvecklande av verksamheten
 • Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
 • Utvecklingen av utbildningen vid skolenheterna

Skolinspektionen skriver att det ”Av offentlig statistik framgår att kunskapsresultaten för årskurs 6 ligger genomsnittlig betygspoäng för samtliga ämnen klart över riksgenomsnittet.”
Rapporten påpekar också att den enkät som Skolinspektionen genomfört med elever, undervisande personal och föräldrar inför besöket ”visar överlag på goda resultat”. Som exempel tar man upp att Albatross ligger långt över genomsnittet i Sverige när eleverna i årskurs 5 svarat på frågor om ”de kan nå kunskapsresultaten i skolan om de försöker” och ”om de känner sig trygga i skolan”.

Vi är både rörda och glada över detta fina besked och tackar alla som dagligen arbetar för att vår skola ska hålla bästa tänkbara kvalitet.
Flaggan i topp och hurra!

Välkommen på Öppet hus 2017

Just som januarikylan är som strängast har vi som tradition att bjuda in alla som är nyfikna på vår pedagogik till desto varmare möten på vår skola – en informationskväll för vuxna och ett traditionsenligt Öppet hus för både barn och vuxna.

Till informationsmötet torsdagen den 26 januari kl. 18.30-20.00 med anledning av antagningarna till förskoleklassen 2017 är föräldrar och andra vuxna välkomna till vår matsal. Vi tar emot vid huvudentrén!

Till vårt Öppet hus fredagen den 27 januari kl 9.00–12.00 är blivande elever, småsyskon, föräldrar, mor- och farföräldrar och anhöriIMG_6150ga till barn som redan går på skolan alla lika varmt välkomna att hälsa på oss.
Våra elever i årskurs 5 kommer att guida runt i våra ljusa, fina lokaler medan fyrorna bjuder på kaffe, saft och hembakt. Övriga elever i årskurserna F–6 finns på plats i klassrummen för att visa hur det går till när man lär sig med hjälp av Maria Montessoris pedagogik och filosofi. Även vi vuxna står beredda att svara på frågor! Vad trevligt det ska bli!

PsFöräldrar till barn som står i vår kö och som börjar förskoleklass hösten 2017 har redan bjudits in till separat möte. Naturligtvis är man välkommen igen – ta gärna med er både blivande elever och småsyskon till vårt Öppet hus – det är ett mycket bra tillfälle att bekanta sig med skolan! ds.

Önskevecka

Den har redan blivit en tradition – önskeveckan på Albatross, då eleverna röstar fram en hel veckas lunchrätter. Denna övning i kampanjarbete, röstförfarande och demokrati resulterar sällan i grönkål och linser, men den engagerar barnen väldigt mycket – och det är ju gott så.

I år blev valresultatet så här:
Måndag: Chicken nuggets med jasminris.
Tisdag: Köttbullar med pastaskruvar och grönpepparsås.
Onsdag: Pizza med tomatsås, rökt kalkon och ost
Torsdag: Hamburgare med bröd, grönsaker och klyftpotatis
Fredag: TexMexbuffé med tortillas och ris.

Även sushi röstades fram som en vinnare, men den rätten måste av logistikskäl utgå. Så blev övningen också en lektion i vikten av att vara realist. Smaklig spis önskas både barn och vuxna!

PS. Vanliga veckor består vår lunchmeny av både fisk, grönt och kött. Vi serverar alltid grönsaker och nybakat bröd. Alla veckor under året lagas maten av råvaror (inte halvfabrikat), om möjligt ekologiska och/eller kravmärkta. DS.