Bäst på Lidingö – igen!

Resultatet för uttagningen till Vi i femman 2015/2016 har kommit. Som vanligt ligger nästan alla Lidingöskolor över riksgenomsnittet och på första plats kommer Albatross Montessoriskola, med ett resultat som i de flesta län hade räckt till att gå vidare till final.
Medelvärdet riket: 19,61
Medelvärde Stockholms län: 20,27
Medelvärde Lidingö: 20,81
Maxresultat: 25 poäng

  1. Albatross Montessoriskola: 22,04
  2. Sticklinge skola: 21,43
  3. Källängens skola: 20,99
  4. Skärsätra skola: 20,88
  5. Christinaskolan: 20,82
  6. Torsviks skola: 20,62
  7. Rudboda skola: 20,58
  8. Högsätra skola: 19,18
    Deltog ej: Bodals skola, Futuraskolan, Käppala skola, I ur & skur Utsikten och Vittra Lidingö. 

Så här har Lidingöskolorna placerat sig de fem senaste åren, med medelvärdet för skolan inom parantes. Ett streck innebär att skolan inte deltagit i uttagningen.

SKOLA / LÄSÅR 2015 / 2016 2014 / 2015 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012
ALBATROSS 1. (22,04) 2. (20,63) 1. (20,33) 3. (19,86) 1. (21,85)
BODAL 9. (16,21) 8. (16,67)
CHRISTINA 5. (20,82) 1. (21,00) 7. (16,58)
FUTURA
HÖGSÄTRA 8. (19,18) 10. (15,96) 3. (17,50) 8. (17,39)
KÄLLÄNGEN 3. (20,99) 8. (17,81) 6. (17,14) 4. (19,77) 7. (17,79)
KÄPPALA   8. (16,50) 6. (19,05)
RUDBODA 7. (20,58) 6. (18,60) 5. (17,29) 2. (19,44)
SKÄRSÄTRA 4. (20,88) 3. (19,78) 9. (15,94) 5. (19,75) 5. (18,23)
STICKLINGE 2. (21,43) 5. (19,31) 4. (17,47) 2. (20,20) 3. (18,39)
TORSVIK 6. (20,62) 7. (18,03) 2. (17,58) 1. (21,00) 4. (18,32)
UTSIKTEN 4. (19,43) 7. (18,11) 6. (18,11)
VITTRA
Hela riket 19,61 17,02 15,79 18,10 16,80
Stockholms län 20,27 18,05 16,52 18,79 17,44
Lidingö 20,81 18,65 17,13 19,75 18,39

Vår pedagogik bygger på att vi tar till vara barnens nyfikenhet och att eleverna är självständiga och aktiva i inlärningsprocessen. Ibland hör vi föräldrar säga: ”Det är roligt att barnen trivs så bra på Albatross, men lär de sig någonting?”. ”Ja, de lär sig fantastiskt mycket” svarar vi och vet att det är sant, men det känns bra att då och då kunna bevisa det med siffror.
Anledningen till att vi tycker att just Vi i femman är så intressant är att uttagningen baseras på kunskap som ingår i läroplanen och att den till skillnad från de nationella proven mäter nivåer långt över godkänt.
Vi är så stolta över våra femteklassare!