Brobyggare


På vår skola är vi mycket för att bygga broar mellan människor.
Då och då bygger vi också faktiska broar – som de här modellerna av världsberömda broar som elever i årskurs 6 byggt i ämnet teknik.

Övre raden från vänster:
1. Nanpu Bridge, Shanghai, Kina, 1991
2. Golden Gate Bridge, Kalifornien, USA, 1937
3. Brooklyn Bridge, New York City, USA, 1883
4. Tower Bridge, London, Storbritannien, 1894
5. Gateshead Millennium Bridge, Newcastle, Storbritannien, 2002

Nedre raden från vänster:
1. Sydney Harbour Bridge, Sydney, Australien, 1932
2. Kedjebron, Budapest, Ungern, 1849
3. Manhattan Bridge, New York, USA, 1909
4. Pearl Bridge (Akashi Kaikyo-bron), Keihanshin, Japan, 1998

Samarbete, konstruktion, teknik matematik, geografi, historia och bild – ibland ryms många ämnen i samma uppgift!