Kunskapsresultat 2017 – nationella prov

Vi har i flera år redovisat våra kunskapsresultat i form av betyg (2017, 2016 och 2015) och apropå det får vi ibland en fråga: ”Sätter ni som är lärare på friskolor högre betyg än era kollegor på de kommunala skolorna?”. Svaret är förstås att vi sätter så rättvisa betyg vi kan! Men också: Betygen i de teoretiska ämnena bygger på kriterier som Skolverket sätter upp i varje ämne och på resultaten i de nationella proven i svenska, matematik och engelska. Här följer  Lidingö-skolornas snitt för åk 6 2017 (och inom parantes medelbetyget som skolan gav sina elever i de tre ämnena).

 1. Albatross Montessoriskola 16,33 (16,6)
 2. Sticklinge skola 16,27 (16,5)
 3. Christinaskolan 16,20 (16,67) och Torsviks skola 16,20 (16,5)
 4. Rudboda skola 16,03 (14,4)
 5. Futuraskolan i Gåshaga 15,70 (16,3)
 6. Skärsätra skola 15,57 (15,1)
 7. Källängens skola 15,53 (15,3)
 8. Vittra Lidingö 15,06 (17,8*)
 9. Käppala skola 14,96 (14,4)
 10. Högsätra skola 13,67 (13,3)
 11. Bodals skola 12,13 (13,1)

All statistik kommer från Skolverket/Siris.  *Vittras betyg i svenska saknas på Siris, därför är snittet räknat på betygen i matematik och engelska.

Här är våra elevers medelresultat i svenska, matematik och engelska (dvs de nationella prov som görs i åk 6) jämfört med snittet för Lidingö och Sverige:

Prov svenska matematik engelska snitt
Albatross 15,5 15,6 17,9 16,33
Lidingö 14,6 14,2 17,5 15,43
Sverige 13,0 12,1 14,9 13,33

Alltså: vi är så stolta över våra elever och så tacksamma för att Montessori-pedagogiken ger en fördjupad förståelse för respektive ämne och hjälper oss att ta tillvara våra elevers naturliga lust att lära sig. Gott nytt 2018!

Bäst på Lidingö – igen!

Resultatet för uttagningen till Vi i femman 2015/2016 har kommit. Som vanligt ligger nästan alla Lidingöskolor över riksgenomsnittet och på första plats kommer Albatross Montessoriskola, med ett resultat som i de flesta län hade räckt till att gå vidare till final.
Medelvärdet riket: 19,61
Medelvärde Stockholms län: 20,27
Medelvärde Lidingö: 20,81
Maxresultat: 25 poäng

 1. Albatross Montessoriskola: 22,04
 2. Sticklinge skola: 21,43
 3. Källängens skola: 20,99
 4. Skärsätra skola: 20,88
 5. Christinaskolan: 20,82
 6. Torsviks skola: 20,62
 7. Rudboda skola: 20,58
 8. Högsätra skola: 19,18
  Deltog ej: Bodals skola, Futuraskolan, Käppala skola, I ur & skur Utsikten och Vittra Lidingö. 

Så här har Lidingöskolorna placerat sig de fem senaste åren, med medelvärdet för skolan inom parantes. Ett streck innebär att skolan inte deltagit i uttagningen.

SKOLA / LÄSÅR 2015 / 2016 2014 / 2015 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012
ALBATROSS 1. (22,04) 2. (20,63) 1. (20,33) 3. (19,86) 1. (21,85)
BODAL 9. (16,21) 8. (16,67)
CHRISTINA 5. (20,82) 1. (21,00) 7. (16,58)
FUTURA
HÖGSÄTRA 8. (19,18) 10. (15,96) 3. (17,50) 8. (17,39)
KÄLLÄNGEN 3. (20,99) 8. (17,81) 6. (17,14) 4. (19,77) 7. (17,79)
KÄPPALA   8. (16,50) 6. (19,05)
RUDBODA 7. (20,58) 6. (18,60) 5. (17,29) 2. (19,44)
SKÄRSÄTRA 4. (20,88) 3. (19,78) 9. (15,94) 5. (19,75) 5. (18,23)
STICKLINGE 2. (21,43) 5. (19,31) 4. (17,47) 2. (20,20) 3. (18,39)
TORSVIK 6. (20,62) 7. (18,03) 2. (17,58) 1. (21,00) 4. (18,32)
UTSIKTEN 4. (19,43) 7. (18,11) 6. (18,11)
VITTRA
Hela riket 19,61 17,02 15,79 18,10 16,80
Stockholms län 20,27 18,05 16,52 18,79 17,44
Lidingö 20,81 18,65 17,13 19,75 18,39

Vår pedagogik bygger på att vi tar till vara barnens nyfikenhet och att eleverna är självständiga och aktiva i inlärningsprocessen. Ibland hör vi föräldrar säga: ”Det är roligt att barnen trivs så bra på Albatross, men lär de sig någonting?”. ”Ja, de lär sig fantastiskt mycket” svarar vi och vet att det är sant, men det känns bra att då och då kunna bevisa det med siffror.
Anledningen till att vi tycker att just Vi i femman är så intressant är att uttagningen baseras på kunskap som ingår i läroplanen och att den till skillnad från de nationella proven mäter nivåer långt över godkänt.
Vi är så stolta över våra femteklassare!

Kunskapsresultat 2015

Vårt mål är att våra elever ska vara trygga, kloka och empatiska personer när de lämnar Albatross efter upp till sju år hos oss – med god självtillit, förmåga till samarbete och att själva planera och ta ansvar för sitt arbete.
Lika mycket har vi som mål att våra elever ska ha en bred allmänbildning och bästa tänkbara kunskapsresultat. Det tidigare är förstås svårt att mäta, men det senare kan vi nu för första gången redovisa i form av betyg. Så här ser medelbetygen ut i teoretiska ämnen på de Lidingöskolor som hade bäst resultat:

 1. Albatross Montessoriskola: 16,8
 2. Futura International i Dalénum: 16,5
 3. Rudboda skola: 15,9
 4. Torsviks skola: 15,5
 5. Christinaskolan: 14,7

Siffrorna gäller medelvärde i årskurs 6, juni 2015. Samtliga elever på Albatross Montessoriskola hade godkänt i alla ämnen, både i betyg och som resultat på de nationella proven.

Teoretiska ämnen Albatross Lidingö Sverige
Matematik 17,3 14,7 12,8
Biologi 17,9 14,2 13,1
Fysik 17,3 14,5 12,9
Kemi 16,7 13,8 12,9
Teknik 16,0 14,2 13,1
Geografi 16,7 15,2 13,0
Historia 16,5 15,1 12,9
Religionsk. 17,7 15,1 12,9
Samhällsk. 17,1 15,1 13,0
Svenska 15,8 14,8 13,6
Engelska 16,3 16,6 14,2
Estetiska/praktiska ämnen
Bild 16,0 15,6 13,7
Hem- och konsumentk. 15,0 16,2 13,6
Idrott och hälsa 15,4 15,9 14,1
Musik 14,4 15,6 13,9
Slöjd 16,3 14,7 13,6

Statistiken kommer från Skolverket/Siris och är publicerad 2015-10-27.
Siffran i respektive ämne visar elevernas genomsnittliga betyg omräknat till poäng, med ett maxtal om 20 poäng. Alla betyg utom F är godkända.
A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, C = 15 poäng,  D = 12,5 poäng, E = 10 poäng, F = 0 poäng.

Här följer en sammanställning av betyg i teoretiska kärnämnen i Lidingöskolor som har åk 6 (och tillräckligt många elever för att Skolverket ska redovisa resultatet).

SKOLA/ ÄMNE engelska matematik NO-ämnen svenska SO-ämnen teoretiskt medel*
Albatross 16,3 17,3 17,3 15,8 17,0 16,8
Bodal 15,8 12,5 13,4 14,2 14,3 14,0
Christina 16,9 15,4 14,8 15,7 13,7 14,7
Futura/D 18,4 14,9 15,6 17,2 17,2 16,5
Högsätra 16,9 12,9 12,5 15,6 12,2 14,3
Källängen 15,6 14,7 13,5 13,8 14,6 14,3
Käppala 16,1 15,1 14,1 13,5 14,3 14,3
Rudboda 16,6 15,6 15,5 15,9 16,2 15,9
Skärsätra 15,9 13,1 13,0 14,1 12,2 13,3
Torsvik 17,4 15,1 15,1 15,0 15,6 15,5
Vittra 17,2 15,4 14,6 13,8 13,7 14,5**
RIKET 14,2 12,8 13,0 13,6 13,0 13,1

* Medeltal för samtliga teoretiska ämnen, enligt den översta tabellen, med NO-ämnen (biologi, fysik och kemi) och SO-ämnen (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap) räknade var för sig – inklusive ämnet teknik.
** I Vittras medeltal ingår inte ämnet teknik.

Bäst på Lidingö

Resultatet från årets uttagning till Vi i femman har kommit och vi är mäkta stolta över våra femteklassare. De är till och med bättre än tre av de fyra skolklasser som gick till riksfinalen!
Så här ser det ut på Lidingö:

 1. Albatross Montessoriskola 20,33
 2. Torsviks skola 17,58
 3. Högsätra skola 17,50
 4. Sticklinge skola 17,47
 5. Rudboda skola 17,29
 6. Källängens skola 17,14
 7. Christinaskolan 16,58
 8. Käppala skola 16,50
 9. Skärsätra skola 15,94

Medelvärdet för Lidingös skolor är 17,13 – samtliga ligger över riksgenomsnittet 15,79.
Bodals skola, Futuraskolan Lidingö och Vittra Lidingö deltog inte i årets uttagning.