Hos oss

IMG_3767

Ideell förening
Albatross Montessoriskola drivs som en ideell förening. Medlemmar i föreningen är föräldrar till skolans elever.  Medlemskap i föreningen måste aktivt sökas inför varje läsår.  Medlemsavgiften fastställs av ordinarie föreningsstämma årligen och är för innevarande läsår fastställd till 0 kr. Medlemskap berättigar dig som förälder att rösta på skolans höst- respektive vårstämma. Båda vårdnadshavarna har samma rätt att representera familjen i föreningen och äger gemensamt en röst. Vår ambition är naturligtvis att alla föräldrar med barn i vår skola ska välja att bli medlemmar i föreningen.

Styrelse, revisor och valberedning
Styrelsen fastställer de yttre ramarna för verksamheten och är ytterst ansvarig för skolan. Ordförande och ledamöter väljs av föreningens medlemmar för mandatperioder om två år. Styrelsen består av minst sex och högst nio ledamöter – föräldrar, rektor samt en personalrepresentant. Föreningen har även en revisor och en valberedning. Genom styrelsearbetet har föräldrar ett reellt inflytande på skolans utveckling.

Rektor och samverkansgrupp
Skolans rektor har det yttersta ansvaret för den pedagogiska ledningen av skolan samt ledningen av den operativa verksamheten. Till sin hjälp har rektor en samverkansgrupp bestående av representanter från olika arbetslag i skola och fritidsverksamhet. Samverkansgruppen möjliggör dialog och medbestämmande i viktiga frågor. Att känna sig delaktig i skolans utveckling och att få möjlighet att uttrycka sina åsikter och synpunkter i frågor som rör verksamheten bidrar till ett stort engagemang bland personal och föräldrar.

Mat och specialkost
Vi har valt att anlita RR Matproduktion för leverans av vår lunch. Deras filosofi är att laga god och näringsriktig mat från grunden, utan tillsatsämnen och om möjligt av ekologiska råvaror. Matsedeln är varierad och innehåller både svensk husmanskost, medelhavsmat och rätter med inspiration från Asien. Varje dag serveras nybakat bröd och tre sorters sallad. Elever med födoämnesallergi erbjuds specialkost. Detsamma gäller för elever som undviker vissa råvaror av religiösa eller etiska skäl.