Personal

SKOLLEDNING
Rektor
Kerstin Eld
Biträdande rektor Anna Lerin

Administratör/controller Karin Björling
Vaktmästeri och IT 
Edmond Cseh
Vaktmästeri
Lori Cseh
Lunchansvarig
Mamie Lupetu Mpungu
Lunchansvarig 
Corina Savulescu
Skolbibliotekarie Birgit Sandén

ELEVHÄLSA
Skolsköterska 
Kajsa Oveling
Skolläkare 
Dr Josef Mildrad
Skolpsykolog
Annika Sidh-Sagelv

SPECIALPEDAGOGIK OASEN
Speciallärare Karin Gifvas
Speciallärarassistent 
Lena Sundelin
Speciallärarassistent Fredrik Skorsdal

LÄRARE
FÖRSKOLEKLASSEN
Klasslärare Susanne Ernstsson
Klasslärare Cecilia Lennman

LÅGSTADIET 
Klasslärare åk 1–3 A Malin Landerdahl
Klasslärare åk 1–3 B Ronny Lyseggen
Klasslärare åk 1–3 C Julia Grehn
Klasslärare åk 1–3 D, förstelärare lågstadiet Kajsa Olsson Falk

MELLANSTADIET
Klasslärare (svenska, engelska, matematik) Anna Lerin
Klasslärare, förstelärare mellanstadiet 
(matematik, NO-ämnen och teknik) Frost Eva Olsson
Klasslärare (SO-ämnen) Caroline Claar Delin
Lärare (engelska åk 4–5) Marie Hedegård (vik för Sofia Carlsson)
Lärare
(resurs) Kerstin Nordlöf
IT/teknik Edmond Cseh

ÖVRIGA LÄRARE 
Idrottslärare Anders Leinås
Musiklärare åk F-2 Jennifer Karlsson
Musiklärare åk 3–6 Johanna Grüssner
Trä- och metallslöjd Tomas Vahlberg
Textilslöjd Kristiina Ekman

FRITIDSHEMMEN OCH -KLUBBEN
Övergripande planeringsansvar för fritidshemmen
Anders Carlbom

SPARVEN (åk F–1) tel 076-221 92 21
Fritidsledare Marcus Berg
Fritidsledare Josefine Blomqvist
Fritidsledare Marie Järnberg
Fritidsledare Nils Ludvigsson
Fritidsledare Isabelle Wiklund
Elevassistent Kalle Ahlström
Elevassistent Tina Eriksson

UGGLAN (åk 2–3) tel 070-738 12 40
Fritidsledare Anders Carlbom
Fritidsledare Reka Santibanez Moya
Fritidsledare Semir Mohary
Fritidsledare Martina Lieberg Sarasua
Elevassistent
Patrik Sundemar

KLUBB DIOMEDEA (åk 4–5) tel 070-730 04 03
Fritidspedagog Ylva Dalén
Fritidsledare Richard Ahlenius