Personal

SpeciallärareSKOLLEDNING
Rektor
Kerstin Eld
Biträdande rektor Anna Lerin

Administratör/controller Karin Björling
Vaktmästeri och IT 
Edmond Cseh
Lunchansvarig
Mamie Lupetu Mpungu
Lunchansvarig 
Corina Savulescu
Skolbibliotekarie  Marie Hedegård 

ELEVHÄLSA
Skolsköterska
Karin Oweling
Skolläkare
Lena Haraldsson
Skolkurator
Pernilla Wik-Lindhe

SPECIALPEDAGOGIK OASEN
Specialpedagog Annika Gejrot

Speciallärare Anna Lerin
Speciallärarassistent 
Lena Sundelin

LÄRARE
FÖRSKOLEKLASSEN
Klasslärare Cecilia Lennman
Klasslärare Ingela Matsson

LÅGSTADIET 
Klasslärare åk 1–3 A Malin Landerdahl
Klasslärare åk 1–3 B Ronny Lyseggen
Klasslärare åk 1–3 C Nathalie Kaijser
Klasslärare åk 1–3 D, förstelärare lågstadiet Kajsa Olsson Falk

MELLANSTADIET
Klasslärare, förstelärare mellanstadiet (matematik, NO-ämnen, teknik) Frost Eva Olsson
Klasslärare (engelska, svenska) Sofia Carlsson
Klasslärare (SO-ämnen) Caroline Claar Delin
Klasslärare (engelska) Anna Lerin
Lärare (tyska) Pernille Agnaess
Lärare (franska) Radhia Fathallah
Lärare (spanska) Luis Arias-Vera

ÖVRIGA LÄRARE
Idrottslärare Anders Leinås
Musiklärare Jennifer Karlsson
Lärare/resurs låg- och mellanstadiet 
Marie Hedegård
IT/teknik
 Edmond Cseh
Textilslöjd Kristiina Ekman
Trä- och metallslöjd Anton Bäckman
Ansvarig för värdegrundsarbete och resurs Semir Mohary

FRITIDSHEMMEN OCH -KLUBBEN
SPARVEN (åk F–1) tel 076-221 92 21
Planeringsansvarig fritidsledare Marcus Berg
Fritidsledare Nils Ludvigsson
Fritidsledare Gustaf Norberg
Fritidsledare
Isabelle Wiklund
Elevassistent Annika Wallberg

UGGLAN (åk 2–3) tel 070-738 12 40
Planeringsansvarig fritidsledare Anders Carlbom
Fritidsledare Josefine Blomqvist
Fritidsledare Martina Lieberg Sarasua
Fritidsledare Kalle Ahlström
Elevassistent Tina Eriksson

KLUBB DIOMEDEA (åk 4–5) tel 070-730 04 03
Planeringsansvarig fritidspedagog Ylva Dalén
Fritidsledare Marie Järnberg
OBS att fritidshemmen inte har möjlighet att läsa mail mer än några gånger per vecka, gäller det just idag är det bäst att ringa eller sms:a.