Personal

SKOLLEDNING
Rektor
Kerstin Eld
Biträdande rektor Anna Lerin

Administratör/controller Karin Björling
Vaktmästeri och IT 
Edmond Cseh
Lunchansvarig 
Corina Savulescu
Lunchansvarig 
Margareta Lindström
Skolbibliotekarie  Marie HedegårdMarie Essen

ELEVHÄLSA
Skolsköterska
Sofia Wahlman
Skolläkare
Anja Forshuvud
Skolkurator
Pernilla Wik-Lindhe

SPECIALPEDAGOGIK OASEN
Specialpedagog Annika Gejrot

Lärare Anna Lerin
Resurs
Lena Sundelin

LÄRARE
FÖRSKOLEKLASSEN
Klasslärare Cecilia Lennman
Klasslärare Susanne Jonsson

LÅGSTADIET 
Klasslärare åk 1–3 A, förstelärare lågstadiet Malin Landerdahl
Klasslärare åk 1–3 B Emelie Berggren
Klasslärare åk 1–3 C Nathalie Kaijser
Klasslärare åk 1–3 D Inger Swing

MELLANSTADIET
Mentor, förstelärare mellanstadiet (matematik, NO-ämnen, teknik) Frost Eva Olsson
Mentor (svenska) Sofia Carlsson
Mentor (SO-ämnen) Caroline Claar Delin
Mentor (engelska åk 6) Anna Lerin

Lärare Marie Hedegård

Lärare (engelska åk4-5) Lena Sundelin
Lärare (tyska) Sigrid Toll
Lärare (franska) Radhia Fathallah
Lärare (spanska) Luis Arias-Vera

Resurs Marie Essen

ÖVRIGA LÄRARE 

Idrottslärare Anders Leinås
Musiklärare Staffan Galli
IT/teknik
 Edmond Cseh
Textilslöjd Malin Söderling
Trä- och metallslöjd Anton Bäckman

FRITIDSHEMMEN OCH KLUBBEN
SPARVEN (åk F–1) tel 076-221 92 21
Planeringsansvarig fritidsledare Elsa Palmqvist
Fritidsledare Caroline Clauss

Fritidsledare David Wretenberg

Fritidsledare Elin Ulman

Elevassistent Tina Eriksson

UGGLAN (åk 2–3) tel 070-738 12 40

Planeringsansvarig fritidsledare Anders Carlbom
Fritidsledare Beata Buresten
Fritidsledare Martina Lieberg Sarasua
Fritidsledare Kalle Ahlström
Elevassistent Annika Wallberg

Elevassistent Samuel Sazo Rundberg

Elevassistent Rossana Motta

KLUBB DIOMEDEA (åk 4–5) tel 070-730 04 03
Planeringsansvarig fritidspedagog Ylva Dalén
Fritidsledare Alex Öberg

Elevassistent Viktor Hillelson

Fritidshemmen har inte möjlighet att läsa mail mer än några gånger per vecka så om ditt ärende brådskar är det bäst att ringa.