Personal

SpeciallärareSKOLLEDNING
Rektor
Kerstin Eld
Biträdande rektor Anna Lerin

Administratör/controller Karin Björling
Vaktmästeri och IT 
Edmond Cseh
Lunchansvarig
Mamie Lupetu Mpungu
Lunchansvarig 
Corina Savulescu
Skolbibliotekarie  Marie Hedegård 

ELEVHÄLSA
Skolsköterska
Karin Oweling
Skolläkare
Lena Haraldsson
Skolkurator
Pernilla Wik-Lindhe

SPECIALPEDAGOGIK OASEN
Specialpedagog Annika Gejrot

Speciallärare Anna Lerin
Speciallärarassistent 
Lena Sundelin

LÄRARE
FÖRSKOLEKLASSEN
Klasslärare Cecilia Lennman
Klasslärare Susanne Jonsson

LÅGSTADIET 
Klasslärare åk 1–3 A Malin Landerdahl
Klasslärare åk 1–3 B Ingrid Johansson
Klasslärare åk 1–3 C Nathalie Kaijser
Klasslärare åk 1–3 D Inger Swing

MELLANSTADIET
Mentor, förstelärare mellanstadiet (matematik, NO-ämnen, teknik) Frost Eva Olsson
Mentor (engelska, svenska) Sofia Carlsson
Mentor (SO-ämnen) Caroline Claar Delin
Mentor (engelska) Anna Lerin
Lärare (tyska) Pernille Agnaess
Lärare (franska) Radhia Fathallah
Lärare (spanska) Luis Arias-Vera                                                                                                                                    Resurs Anna Fredlin, Alex Öberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ÖVRIGA LÄRARE                                                                                                                                            Idrottslärare Anders Leinås
Musiklärare Staffan Galli
Lärare/resurs mellanstadiet 
Marie Hedegård
IT/teknik
 Edmond Cseh
Textilslöjd Kristiina Ekman
Trä- och metallslöjd Anton Bäckman, vik. Daniel Hennigsson

FRITIDSHEMMEN OCH -KLUBBEN
SPARVEN (åk F–1) tel 076-221 92 21
Planeringsansvarig fritidsledare Christian Lindberg
Fritidsledare Marie Essen
Fritidsledare Claudia Avila Dickson
Fritidsledare 
Jacob Neumuller                                                                                                                                    Fritidsledare Edgar Lindberg                                                                                                                                Resurs Anna Fredlin                                                                                                                                              Elevassistent Elin Ulman, Elsa Palmqvist, Beata Buresten, Linda Vikström

UGGLAN (åk 2–3) tel 070-738 12 40
Planeringsansvarig fritidsledare Anders Carlbom
Fritidsledare Emma-Karin Rehnman
Fritidsledare Martina Lieberg Sarasua
Fritidsledare Kalle Ahlström
Elevassistent Annika Wallberg

KLUBB DIOMEDEA (åk 4–5) tel 070-730 04 03
Planeringsansvarig fritidspedagog Ylva Dalén
Fritidsledare Marie Järnberg, vik. Patrik Sundemar                                                                                                      Elevassistent Tina Eriksson

Fritidshemmen har inte möjlighet att läsa mail mer än några gånger per vecka så om ditt ärende brådskar är det bäst att ringa.