Personal

SKOLLEDNING
Rektor
Kerstin Eld
Biträdande rektor Anna Lerin

Administratör/controller Karin Björling
Vaktmästeri och IT 
Edmond Cseh
Lunchansvarig
Mamie Lupetu Mpungu
Lunchansvarig 
Corina Savulescu
Skolbibliotekarie  Marie Hedegård 

ELEVHÄLSA
Skolsköterska 
Karin Oweling
Skolläkare 
Dr Josef Mildrad
Skolpsykolog
Annika Sidh-Sagelv

SPECIALPEDAGOGIK OASEN
Speciallärare Karin Gifvas
Speciallärarassistent 
Lena Sundelin

LÄRARE
FÖRSKOLEKLASSEN
Klasslärare Susanne Ernstsson
Klasslärare Cecilia Lennman

LÅGSTADIET 
Klasslärare åk 1–3 A Malin Landerdahl
Klasslärare åk 1–3 B Ronny Lyseggen
Klasslärare åk 1–3 C Julia Grehn
Klasslärare åk 1–3 D, förstelärare lågstadiet Kajsa Olsson Falk

MELLANSTADIET
Klasslärare (engelska, svenska) Sofia Carlsson
Klasslärare (SO-ämnen) Caroline Claar Delin
Klasslärare (svenska, engelska, matematik) Anna Lerin
Klasslärare, förstelärare mellanstadiet 
(matematik, NO-ämnen, teknik) Frost Eva Olsson

ÖVRIGA LÄRARE
Idrottslärare Anders Leinås
Musiklärare Jennifer Karlsson
Lärare/resurs låg- och mellanstadiet 
Marie Hedegård
IT/teknik
 Edmond Cseh
Textilslöjd Kristiina Ekman
Trä- och metallslöjd Tomas Vahlberg
Ansvarig för värdegrundsarbete och resurs Semir Mohary

FRITIDSHEMMEN OCH -KLUBBEN
SPARVEN (åk F–1) tel 076-221 92 21
Planeringsansvarig fritidsledare Marcus Berg
Fritidsledare Nils Ludvigsson
Fritidsledare Gustaf Norberg
Fritidsledare
Isabelle Wiklund
Elevassistent Kalle Ahlström
Elevassistent Annika Wallberg

UGGLAN (åk 2–3) tel 070-738 12 40
Planeringsansvarig fritidsledare Anders Carlbom
Fritidsledare André Benediktsson
Fritidsledare Josefine Blomqvist
Fritidsledare Martina Lieberg Sarasua
Elevassistent Tina Eriksson

KLUBB DIOMEDEA (åk 4–5) tel 070-730 04 03
Planeringsansvarig fritidspedagog Ylva Dalén
Fritidsledare Marie Järnberg
Fritidsledare Richard Ahlenius (tjänstledig)
OBS att fritidshemmen inte har möjlighet att läsa mail mer än några gånger per vecka, gäller det just idag är det bäst att ringa eller sms:a.