Förtroendevalda

IMG_3806

STYRELSEN
Ordförande Henrik Rosén
Vice ordförande / kommunikationsansvarig Clara Block Hane
Sekreterare Rebecka Neidmark
Ekonomiansvarig ledamot Rezana Skytt
Personalansvarig ledamot Eva Glückman
Miljöansvarig ledamot Marcus Carlsson Reich
Rektor / ledamot Kerstin Eld
Adjungerad ledamot / bitr. rektor Anna Lerin
Personalrepresentant Kajsa Olsson Falk
Personalrepresentant / suppleant Ylva Dalén
Suppleant Peter Björkdahl
Suppleant Paula Hallberg
För kontakt med styrelsen använd e-post eller de kontaktuppgifter som finns i Vklass.

ÖVRIGA FÖRTROENDEPOSTER
Revisor  Richard Hellekant
Valberedning (sammankallande) Emil Nordh
Valberedning Anne-Sofie Crepin
Valberedning Louise Bjärgård
Representant Svenska Montessoriförbundet Cecilia Lennman
Suppleant Svenska Montessoriförbundet Camilla Berkel