Förtroendevalda

IMG_3806

STYRELSEN
Ordförande Henrik Rosén
Vice ordförande Peter Berglund
Ekonomiansvarig Ulrika Torell
Sekreterare/kommunikationsansvarig Clara Block Hane
Personalansvarig Eva Glückman
Ledamot Marcus Carlsson Reich
Rektor/ledamot Kerstin Eld
Personalrepresentant Anna Lerin
Personalrepresentant/suppleant Ylva Dalén
Suppleant Peter Björkdahl
Suppleant Rebecka Neidmark
För kontakt med styrelsen använd e-post eller de kontaktuppgifter som finns i Vklass.

ÖVRIGA FÖRTROENDEPOSTER
Revisor Rezana Skytt
Valberedning (sammankallande) Richard Hellekant
Valberedning Anne-Sofie Repin
Valberedning Emil Nordh
Representant Svenska Montessoriförbundet Cecilia Lennman
Suppleant Svenska Montessoriförbundet Camilla Berkel