Förtroendevalda

IMG_3806

STYRELSEN
Ordförande Jessica Franzén
Sekreterare Rebecka Neidmark
Ekonomiansvarig ledamot Rezana Skytt
Kulturansvarig ledamot Mattias Nilsson
Miljöansvarig ledamot Marcus Carlsson Reich
Personalansvarig
 ledamot Filip Brännström
Rektor / ledamot Kerstin Eld
Adjungerad ledamot / bitr. rektor Anna Lerin 
Personalrepresentant / suppleant Ylva Dalén
Suppleant 
Else Trädgårdh Schlasberg                                                                                      Suppleant Christin Hanssen

För kontakt med Styrelsen, vänligen maila styrelsen@albatross-montessori.se

ÖVRIGA FÖRTROENDEPOSTER
Revisor Chistina Ploom
Valberedning Louise Bjärgård, Alexander Provins
Representant Svenska Montessoriförbundet Cecilia Lennman
Suppleant Svenska Montessoriförbundet Camilla Berkle