Förtroendevalda

IMG_3806

STYRELSEN
Ordförande Henrik Rosén
Sekreterare Rebecka Neidmark
Ekonomiansvarig ledamot Rezana Skytt
Kulturansvarig ledamot Mattias Nilsson
Miljöansvarig ledamot Marcus Carlsson Reich
Personalansvarig
 ledamot Eva Glückman
Rektor / ledamot Kerstin Eld
Adjungerad ledamot / bitr. rektor Anna Lerin
Personalrepresentant
Personalrepresentant / suppleant Ylva Dalén
Suppleant 
Else Trädgårdh Schlasberg
För kontakt med styrelsen använd e-post eller de kontaktuppgifter som finns i Vklass.

ÖVRIGA FÖRTROENDEPOSTER
Revisor  Richard Hellekant
Valberedning Louise Bjärgård och Anne-Sofie Crepin
Representant Svenska Montessoriförbundet Cecilia Lennman
Suppleant Svenska Montessoriförbundet Camilla Berkel