Fadderdagar på Albatross

Under läsåret har vi Fadderdagar på skolan. Då är alla elever på skolan uppblandade i så kallade faddergrupper. Under dagen får de möta olika aktiviteter och lösa uppgifter tillsammans. När vädret tillåter är vi ute. Årets första Fadderdag gick i läsårstemat Dansens tecken. Syftet med dagarna är att eleverna ska få känna varandra över åldersgränserna, något vi vet ökar sammanhållningen och tryggheten på skolan. Både elever och personal och överens om att dessa dagar är bland läsårets bästa!