Albatross Vänner

ALBATROSSVÄNNER-logotype-medium+text-svartAlbatross Vänner är en fristående vänförening med uppgift att stödja Albatross Montessoriskola. Våra medel används till punktinsatser – att då och då införskaffa sådant som är viktigt på gränsen till nödvändigt, men som skolpengen ändå inte räcker till.
Vänföreningen har ett särskilt fokus på att ge eleverna på Albatross Montessoriskola kulturella upplevelser. De senaste åren har vi bl a bidragit till skolbiblioteket, författarbesök och kulturstudiedagar på Moderna Museet, Kungliga Operan och Millesgården. I år sponsar vi skolans satsning på tryggare och roligare raster med projektet Trivselledare.
Vi verkar också för god sammanhållning på skolan. Därför arrangerar vi en årlig välkomstfest för förskoleklassen, en höstfest för alla familjer i samband med årsmötet och den traditionella skidresan till Romme i syfte att föräldrar och barn på Albatross ska lära känna varandra ännu bättre.
Medlemskap i Albatross Vänner är öppet för familjer, släktingar, fd elever och ”envar med intresse för skolans verksamhet”. Alla bidrag är lika frivilliga som välkomna.
Både små och stora bäckar är till stor nytta för skolan och alla medel går oavkortat till konkreta projekt. Vi är också tacksamma för stöd i form av arbetsinsatser.
Vårt pg-nummer är 265053-9.
Vårt swish-nummer är 1230793752.
Hör gärna av dig till oss i Albatross Vänner!
Tillsammans för en ännu bättre skola!

Styrelsen för Albatross Vänner
Ordförande Lisa Envall Ödman
Kassör Sofia Westerberg
Ledamot Madeleine Limberg Lang
Ledamot Camilla Berkle
Ledamot Alexander Murad Bjärgård
Ledamot Alexander Antonisen
Ledamot
Håkan Skytt
Ledamot Sebastian Schlasberg

Valberedning: vakant
Revisor:Caroline Soreff