Fyrorna besökte Sveriges Riksdag

riksdagshuset_popup_3Var kan man bättre studera demokrati än i riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm?  Våra fyror åkte till Sveriges Riksdag för att med egna ögon se var våra folkvalda riksdagsledamöter, landets viktigaste beslutsfattare, arbetar. Efter en noggrann säkerhetskontroll genom stålbågar och röntgen samlades vi för en grundläggande repetition av vilka riksdagspartierna är, mandatfördelningen bland de 349 ledamöterna, vilka av partierna som sitter i regeringen, hur många röster som krävs för att få majoritet och det faktum att minoritetsregeringen behöver stöd av Vänsterpartiet (eller annat parti) för att få igenom sina förslag. Och varför är FI inte med i Riksdagen? – Jo, det krävs ju 4 % för att komma in.

Därefter följde en rundvandring i Riksdagshuset: genom bankhallen, till åhörarläktaren, kvinnorummet och utställningen Den goda gärningen om Raoul Wallenberg. Särskilt fascinerade var det få sitta i de riktiga ledamotsstolarna i Andra kammarens sal från den tid då Sverige hade tvåkammarriksdag – och inte minst att testa mikrofonerna där.
Besöket avslutades med saft och bulle i Arbetsmarknadsutskottets sessionssal, samt en genomgång av utskottets arbete, som ju är en spegel av styrkeförhållandena i kammaren.
Det dröjer till den 11 september 2022 innan våra fjärdeklassare kommer att få rösta för första gången – men de är förberedda redan nu!

Riksdagen