Historiepromenaden

Att känna till historiska begrepp och att kunna sätta in dem i ett tidsmässigt sammanhang är en avgörande del av kunskapskraven i ämnet historia. Det är också en viktig del av den allmänbildning som vi vill att eleverna på vår skola ska få och bära med sig.

Runstenen-vid-Brosicke

VikingsHeligaBirgitta

 

DigerdödenKalmarunionen

DrottningKristina

 

Häxprocess

Gustav!!!

CarlvonLinné

 

Folkskolan

Migrationen

 

Fredrika Bremer

 

 

 

 

 

 

 
Ett av vinterns stora projekt har vi kallat Historiepromenaden – en tidslinje över Sveriges historia. Eleverna i mellanstadiets årskurs 4–6 fick sig tilldelat en person, en historisk händelse eller period som påverkat vår historia – att forska kring och att författa en text om. De äldsta eleverna fick arbeta självständigt och de yngre i grupper om två eller tre barn.

Alla dessa spännande delar av historien som tillsammans har format vårt land blev efter hand vår skolas alldeles egna historiebok – illustrerad med bilder som barnen valt eller ritat själva.
Därefter var det dags för eleverna att skriva historieprov, ju äldre elever desto fler uppslagsord. Och till slut blev allt detta samlade vetande en illustrativ och spännande tidslinje, nu uppsatt i skolans entréhall, så att både förskoleklassen, lågstadieleverna, personalen och föräldrarna får ta del av den. Nyvunna kunskaper för somliga, en effektiv repetition för andra!

Perioder, händelser, personer och fenomen i projektet:
Runor, Asatro, Vikingatåg, Birka, Ansgar, Magnus Ladulås, Kloster, Medeltida städer, Birger Jarl, Hansan, De fyra stånden, Heliga Birgitta, Digerdöden, Drottning Margareta, Erik av Pommern, Nordens enande – Kalmarunionen, Stockholms blodbad, Gustav Vasa, Reformationen, Erik XIV, Johan III, Gustav II Adolf, Sverige som stormakt, Drottning Kristina, Häxprocessen i Sverige, Anders Celsius, Carl von Linné, Carl Wilhelm Scheele, Gustav III, Jean Baptiste Bernadotte / Karl XIV Johan, Industrialismen, Folkskolan, Fredrika Bremer, Befolkningsökningen, Migrationen samt Vägen till demokrati