Högsta betyg från Skolinspektionen


FlagganitoppSkolinspektionenSkolinspektionen besöker regelbundet alla skolor i Sverige för att se till att verksamheten har tillräckligt bra kvalitet och att den följer skollagen. När beslutet kommer vill man såklart att Skolinspektionen ska ha få så ”förelägganden” (alltså brister som ska åtgärdas) som möjligt. Ett brukar vara bra betyg, men tio är verkligen inte bra. Hur som helst: ju färre desto bättre.
Den 17 januari var det vår tur att få tillsynsbesök och nu har beslutet kommit: Skolinspektionen har ingenting att anmärka på vår verksamhet!

I sitt Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Albatross Montessoriskola skriver Skolinspektionen att ”det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.”
Under rubriken ”Områden där skolinspektionen inte funnit brister” står det att ”det inte framkommit att annat än att Albatross Montessoriskola uppfyller författningarnas krav” inom:

  • Undervisning och lärande
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Styrning och utvecklande av verksamheten
  • Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
  • Utvecklingen av utbildningen vid skolenheterna

Skolinspektionen skriver att det ”Av offentlig statistik framgår att kunskapsresultaten för årskurs 6 ligger genomsnittlig betygspoäng för samtliga ämnen klart över riksgenomsnittet.”
Rapporten påpekar också att den enkät som Skolinspektionen genomfört med elever, undervisande personal och föräldrar inför besöket ”visar överlag på goda resultat”. Som exempel tar man upp att Albatross ligger långt över genomsnittet i Sverige när eleverna i årskurs 5 svarat på frågor om ”de kan nå kunskapsresultaten i skolan om de försöker” och ”om de känner sig trygga i skolan”.

Vi är både rörda och glada över detta fina besked och tackar alla som dagligen arbetar för att vår skola ska hålla bästa tänkbara kvalitet.
Flaggan i topp och hurra!