Jens Lindgren om ungas liv på internet

FullSizeRenderVad gör barnen på internet? Vad är de med om i den digitala spelvärlden? Hur påverkar det deras liv och moraluppfattning? Och hur kan vi vuxna lotsa in dem i ett tryggt internet-användande, utan att använda förbud?  Hur gör vi dem helt enkelt internet-streetsmarta?
Jens Lindgren är högstadielärare på Luleå Montessoriskola och specialiserad på barns och ungdomars internet- och dataspelsanvändande. En torsdagskväll i oktober kom han till Albatross Montessoriskola och föreläste för föräldrar och personal om de siter och spel som barn och ungdomar använder just nu. Om det som är roligt och utvecklande, men också om kränkningar, nätmobbning, vuxna med dåliga avsikter och spel som normaliserar våld som inte skulle accepteras någon annan stans i samhället.
Vi som lyssnade fick ta del av Jens Lindgrens konkreta råd om vad en vuxen kan göra för att hantera fallgroparna på internet och i dataspelsvärlden, tala med sitt barn och berätta om de långsiktiga konsekvenserna av agerande på nätet (utan att framstå som 100 år gammal …).