Köanmälan

Ansökan till skolans kö kan göras från 1 januari det år barnet fyller fyra år. Även syskon till barn på skolan måste anmälas för att få en elevplats.
Anmälan görs per mail (se nedan) eller på en blankett som finns på expeditionen, öppen mån–fre kl 8–15. 
Skriftlig bekräftelse på köanmälan skickas inom en vecka (om det inte är skollov) – ta annars kontakt med skolexpeditionen på tel 08-765 37 07.

Antagningsregler, prioritering fastställd i föreningens stadgar
1. Syskon till elever på Albatross Montessoriskola.
2. Syskon till elever som tidigare gått på Albatross Montessoriskola.
3. Barn från montessoriförskolor som är anmälda i januari det år barnet fyller fyra år. Om antalet sökande överstiger antalet elevplatser sker lottning.
4. Barn från montessoriförskolor som är anmälda senare. Barnen placeras i turordning efter det datum ansökan kommit skolan tillhanda.
5. Övrig antagning från kön.

Så här görs anmälan

Skicka ett mail till oss på adressen info@albatross-montessori.se och märk mailet ”köanmälan”.

Obligatoriska uppgifter:
• Barnets namn, personnummer och fullständiga adress.
• Barnets nuvarande placering (t ex förskola eller skola).
• Namn, e-postadress och mobilnummer till barnets föräldrar/målsmän (obs till båda om det finns två).
• Ange om det finns syskon som går eller tidigare har gått på Albatross Montessoriskola.

Andra uppgifter:
Skriv om barnet har Montessorierfarenhet samt annat som ni tycker är viktigt att tala om.

Har er familj gjort anmälan utan att få bekräftelsemail? Hör av er genast! 

IMG_3803