Kunskapsresultat 2015

Vårt mål är att våra elever ska vara trygga, kloka och empatiska personer när de lämnar Albatross efter upp till sju år hos oss – med god självtillit, förmåga till samarbete och att själva planera och ta ansvar för sitt arbete.
Lika mycket har vi som mål att våra elever ska ha en bred allmänbildning och bästa tänkbara kunskapsresultat. Det tidigare är förstås svårt att mäta, men det senare kan vi nu för första gången redovisa i form av betyg. Så här ser medelbetygen ut i teoretiska ämnen på de Lidingöskolor som hade bäst resultat:

  1. Albatross Montessoriskola: 16,8
  2. Futura International i Dalénum: 16,5
  3. Rudboda skola: 15,9
  4. Torsviks skola: 15,5
  5. Christinaskolan: 14,7

Siffrorna gäller medelvärde i årskurs 6, juni 2015. Samtliga elever på Albatross Montessoriskola hade godkänt i alla ämnen, både i betyg och som resultat på de nationella proven.

Teoretiska ämnen Albatross Lidingö Sverige
Matematik 17,3 14,7 12,8
Biologi 17,9 14,2 13,1
Fysik 17,3 14,5 12,9
Kemi 16,7 13,8 12,9
Teknik 16,0 14,2 13,1
Geografi 16,7 15,2 13,0
Historia 16,5 15,1 12,9
Religionsk. 17,7 15,1 12,9
Samhällsk. 17,1 15,1 13,0
Svenska 15,8 14,8 13,6
Engelska 16,3 16,6 14,2
Estetiska/praktiska ämnen
Bild 16,0 15,6 13,7
Hem- och konsumentk. 15,0 16,2 13,6
Idrott och hälsa 15,4 15,9 14,1
Musik 14,4 15,6 13,9
Slöjd 16,3 14,7 13,6

Statistiken kommer från Skolverket/Siris och är publicerad 2015-10-27.
Siffran i respektive ämne visar elevernas genomsnittliga betyg omräknat till poäng, med ett maxtal om 20 poäng. Alla betyg utom F är godkända.
A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, C = 15 poäng,  D = 12,5 poäng, E = 10 poäng, F = 0 poäng.

Här följer en sammanställning av betyg i teoretiska kärnämnen i Lidingöskolor som har åk 6 (och tillräckligt många elever för att Skolverket ska redovisa resultatet).

SKOLA/ ÄMNE engelska matematik NO-ämnen svenska SO-ämnen teoretiskt medel*
Albatross 16,3 17,3 17,3 15,8 17,0 16,8
Bodal 15,8 12,5 13,4 14,2 14,3 14,0
Christina 16,9 15,4 14,8 15,7 13,7 14,7
Futura/D 18,4 14,9 15,6 17,2 17,2 16,5
Högsätra 16,9 12,9 12,5 15,6 12,2 14,3
Källängen 15,6 14,7 13,5 13,8 14,6 14,3
Käppala 16,1 15,1 14,1 13,5 14,3 14,3
Rudboda 16,6 15,6 15,5 15,9 16,2 15,9
Skärsätra 15,9 13,1 13,0 14,1 12,2 13,3
Torsvik 17,4 15,1 15,1 15,0 15,6 15,5
Vittra 17,2 15,4 14,6 13,8 13,7 14,5**
RIKET 14,2 12,8 13,0 13,6 13,0 13,1

* Medeltal för samtliga teoretiska ämnen, enligt den översta tabellen, med NO-ämnen (biologi, fysik och kemi) och SO-ämnen (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap) räknade var för sig – inklusive ämnet teknik.
** I Vittras medeltal ingår inte ämnet teknik.