Kunskapsresultat 2016

Själva tvivlar vi inte på att Montessoripedagogiken har unika möjligheter att ge varje elev bästa tänkbara stöd och utmaning i alla teoretiska ämnen, men det känns bra att då och då kunna redovisa det i siffror och statistik. För andra gången kan vi nu publicera våra kunskapsresultat i form av betyg för årskurs 6, som ju bygger på resultaten från de nationella proven och Skolverkets kunskapskriterier i varje ämne.
2015 hade Albatross högst medelbetyg i de teoretiska ämnena av alla skolor på Lidingö. I år kom våra elever i årskurs 6 på en hedrande andraplats, med minsta möjliga marginal till ”vinnaren”.

  1. Sticklinge skola: 16,3
  2. Albatross Montessoriskola: 16,2
  3. Torsviks skola: 16,0
  4. Futura International: 15,9
  5. Christinaskolan, Källängen och Vittra: samtliga 14,8

Längre ner följer en tabell med medelbetygen i teoretiska ämnen för samtliga skolor på Lidingö.
All statistik kommer från Skolverket/Siris. Siffran i respektive ämne visar elevernas genomsnittliga betyg omräknat till poäng, med ett maxtal om 20 poäng. Alla betyg utom F är godkända. A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, C = 15 poäng,  D = 12,5 poäng, E = 10 poäng, F = 0 poäng.

Så här såg Albatross medelbetyg ut i varje ämne, juni 2016:

TEORETISKA ÄMNEN ALBATROSS LIDINGÖ RIKET
Matematik 16,8 14,8 12,9
Fysik 16,4 14,2 12,8
Kemi 16,6 14,2 12,8
Biologi 16,6 14,5 13,1
Teknik 15,9 14,3 13,2
Geografi 15,7 14,7 13,1
Historia 15,0 14,7 13,0
Religion 16,1 14,6 13,0
Samhälle 15,9 14,6 13,4
Svenska 15,0 14,7 13,5
Engelska 17,7 16,6 14,1
ESTETISKA/PRAKTISKA ÄMNEN ALBATROSS LIDINGÖ RIKET
Bild 16,4 15,2 13,8
Hemkunskap 16,1 16,0 13,7
Idrott 15,0 15,7 14,1
Musik 14,5 15,6 14,0
Slöjd 15,9 14,5 13,7

Här följer en jämförelse mellan alla Lidingö-skolor med tillräckligt många elever i åk 6 för att Skolverket ska redovisa skolans medelbetyg.
Tabellen visar medelbetyg för NO- och SO-ämnen, medan ”teoretiskt medel” visar snittbetyg för samtliga teoretiska ämnen, inklusive teknik. Förra årets teoretiska medelbetyg visas inom parantes.

SKOLA MA NO SO SVE ENG TEOR. MEDEL
Albatross 16,8 16,6 15,7 15,0 17,7 16,2 (16,8)
Bodal 13,0 14,7* 13,8** 12,8 14,3 13,9 (14,0)
Christina 15,1 14,0* 14,7 16,3 16,9 14,8 (14,7)
Futura I 14,9 15,6* 15,6** 16,3 18,3 15,9 (16,5)
Högsätra 9,9 10,1 13,8 11,8 14,8 11,9 (14,3)
Källängen 15,1 14,6 14,5 15,1 16,4 14,8 (14,3)
Käppala 14,8 14,0* 14,6** 12,4 15,3 14,2 (14,3)
Rudboda 14,9 13,3 14,9 14,5 16,2 14,4 (15,9)
Skärsätra 15,0 12,9 13,0 13,2 17,0 13,6 (13,3)
Sticklinge 16,0 16,4 16,0 16,7 17,1 16,3 (***)
Torsvik 15,6 15,4 16,0 16,5 18,2 16,0 (15,5)
Vittra 16,7 16,5 13,1 13,4 14,5 14,8 (14,5)
Lidingö 14,8 14,5 14,6 14,5 16,4 14,7 (14,8)
Riket 12,9 13,0 13,1 13,5 14,1 13,0 (13,1)

* Blockbetyget i NO-ämnen har räknats tre gånger i medelbetyget för att motsvara betygen i fysik, kemi och biologi i övriga skolor.
** Blockbetyget i SO-ämnen har räknats fyra gånger i medelbetyget för att motsvara geografi, historia, religion och samhällskunskap.
*** Sticklinge skola hade inga elever i årskurs 6 läsåret 2014/2015.