Kunskapsresultat 2017 – nationella prov

Vi har i flera år redovisat våra kunskapsresultat i form av betyg (2017, 2016 och 2015) och apropå det får vi ibland en fråga: ”Sätter ni som är lärare på friskolor högre betyg än era kollegor på de kommunala skolorna?”. Svaret är förstås att vi sätter så rättvisa betyg vi kan! Men också: Betygen i de teoretiska ämnena bygger på kriterier som Skolverket sätter upp i varje ämne och på resultaten i de nationella proven i svenska, matematik och engelska. Här följer  Lidingö-skolornas snitt för åk 6 2017 (och inom parantes medelbetyget som skolan gav sina elever i de tre ämnena).

 1. Albatross Montessoriskola 16,33 (16,6)
 2. Sticklinge skola 16,27 (16,5)
 3. Christinaskolan 16,20 (16,67) och Torsviks skola 16,20 (16,5)
 4. Rudboda skola 16,03 (14,4)
 5. Futuraskolan i Gåshaga 15,70 (16,3)
 6. Skärsätra skola 15,57 (15,1)
 7. Källängens skola 15,53 (15,3)
 8. Vittra Lidingö 15,06 (17,8*)
 9. Käppala skola 14,96 (14,4)
 10. Högsätra skola 13,67 (13,3)
 11. Bodals skola 12,13 (13,1)

All statistik kommer från Skolverket/Siris.  *Vittras betyg i svenska saknas på Siris, därför är snittet räknat på betygen i matematik och engelska.

Här är våra elevers medelresultat i svenska, matematik och engelska (dvs de nationella prov som görs i åk 6) jämfört med snittet för Lidingö och Sverige:

Prov svenska matematik engelska snitt
Albatross 15,5 15,6 17,9 16,33
Lidingö 14,6 14,2 17,5 15,43
Sverige 13,0 12,1 14,9 13,33

Alltså: vi är så stolta över våra elever och så tacksamma för att Montessori-pedagogiken ger en fördjupad förståelse för respektive ämne och hjälper oss att ta tillvara våra elevers naturliga lust att lära sig. Gott nytt 2018!