Lärarbehörighet på Albatross

Under rubriken ”Var tredje lärare på ön är obehörig” publicerar lokaltidningen Mitt i Lidingö statistik för lärarbehörigheten på Lidingö-skolorna. Uppgifterna för vår skola stämmer inte.

Av Albatross klasslärare i årskurs 1–6 är 100 % behöriga.
På mellanstadiet har de ordinarie klasslärarna 100 % behörighet. Vi har under hösten 2015 en vikarie på deltid (för en föräldraledig lärare) som inte har full behörighet, men efter jul är behörigheten i mellanstadiet åter 100 %. Även våra idrotts- och speciallärare är fullt behöriga, med specialkompetens inom sina områden.

Utöver den ordinarie lärarbehörigheten har 75 % av våra klass- och speciallärare dessutom en kompletterande ett- till tvåårig montessorilärarutbildning.