”Med montessori räddar vi miljön”

Vi är stolta på skolan över vår rektor Kerstin Eld som var med och föreläste på Montessoriförbundets inspirationsdag.

Vi har alla ett särskilt ansvar och alla delar hör ihop och bildar en enhet.
Det är en av de bärande tankarna i det som brukar kallas den kosmiska planen i montessoripedagogiken.
En avgörande del i det är ansvaret för vår planet och en av vår tids stora frågor: klimatet och hur det påverkar förutsättningarna på Jorden.
Det var utgångspunkten för höstens inspirationsdag som gick av stapeln i början av oktober med den anspråkslösa titeln ”Med montessori räddar vi miljön”.

Det var en rubrik som lockade närmare ett hundra pedagoger från hela landet till en heldag som inleddes av Pia Hultgren, meteorolog och välkänt ansikte från väderprognoserna i TV.

Pia Hultgren ägnade sedan sina två timmar åt att göra en genomgång av vad väder är, har varit, hur det kommer att förändras och hänger ihop med det globala klimatet.
Att det gör det är självklart, vädret påverkas av förhållandena på jorden som i sin tur påverkas av människans framfart.
– Vädret styr allting och vi läser dagligen om hur det förändras.
Trots de många och alarmerande rapporter om klimatförändringarna som når oss närmast dagligen menade Pia Hultgren att det viktiga är att inte gripas av panik utan att ta till sig fakta och tänka, inte bara känna och tycka.
– Använd hjärnan och låt det ta tid även om tålamod är en bristvara idag. Mänskligheten kan och kommer att hitta lösningar. Ge barnen en stark kärlek till naturen och låt oss dela med oss av positiva berättelser. I det arbetet kan montessoripedagogiken vara ett utomordentligt redskap.

Det var tankegångar som Kerstin Eld hakade på och redogjorde för Maria Montessoris tankar om just ansvaret för helheten och i förlängningen av det uppgiften att skapa fred på jorden vilket i sig gjorde henne till en tidig miljökämpe. Faktum är att den Kosmiska planen presenterades första gången redan 1936, efter det traumatiska första världskriget och bara ett par år innan det andra. En viktig del i det arbetet är just viljan att värna miljön och planeten.