Moderna Museet och vi

Nu är vårt fantastiska samarbete med Moderna Museet snart i hamn! Under hela våren har detta unika projekt pågått – Konst i världen med Moderna Museet och Albatross Montessoriskola.
Konst i världen är förstås en fortsättning på våra tidigare läsårstemata Vi i världen (som handlade om hur barn lever i olika länder och kulturer) och Tro i världen (om hur religion påverkar barns vardag, alltså hur man hur man uppfattar tillvaron och vad man har för vardagsregler baserat på tro och moral).
Till vår stora glädje blev Moderna Museet entusiastiska när vi frågade dem om de ville samarbeta kring temat Konst i världen. Moderna Museet har en världsberömd, unik samling 1900- och 2000-talskonst från hela världen – och dessutom oerhört kunniga konstpedagoger.
Vårt samarbete inleddes med att alla våra klasslärare åkte till Moderna för en studiedag tillsammans med museets konstpedagoger. Därefter kom två intendenter till skolan – och med sig hade de så mycket lera att hela mellanstadiet kunde arbeta med detta spännande material en hel dag. Lera är sinnligt och dessutom använt av kulturer i hela världen och i alla tider för att skapa hantverk och konst. Grundläggande, alltså!
Projektet fortsatte i skolan, där samtliga elever har deltagit – F-klassen, lågstadiet och mellanstadiet. Eleverna på mellanstadiet åkte till museet i omgångar under våren – tre grupper gjorde sammanlagt sex besök (alltså två besök per elev). Lågstadiet har arbetat vidare under temat ”Konstnärer i världen” vilket resulterat i verk som snart kommer att ställas ut på skolan.
Tack Moderna Museet med personal för att vi fick vara med om detta inspirerande, roliga och oförglömliga samarbete. Tack också Kulturrådets Skapande skola vars stipendium finansierade projektet.