Montessorikonferens på vår skola

montessoriförbundetIdag har vi med stolthet välkomnat förskolechefer och rektorer på montessoriförskolor och montessoriskolor från hela Sverige till Albatross Montessoriskola! Detta eftersom Svenska Montessoriförbundet valt att förlägga sin årliga heldagskonferens just hos oss.
”En miljö att inspireras av” skriver Montessoriförbundet om vår skola i sin inbjudan. Det är vi förstås mycket glada för, men ännu gladare är vi för att få vara en del av montessorivärlden och de fördelar ett pedagogiskt nätverk ger.
En montessorikonferens är en fin möjlighet att få att diskutera hur man ser på det pedagogiska uppdraget och montessoripedagogiken med andra skolledare. Under konferensen fick vi också tillfälle att tala om den särskilda läroplan för montessoriskolor som nu tas fram och om hur den senaste läroplanen (LGR 11) på olika sätt kan integreras i montessoripedagogiken. Montessoriförbundets ordförande Peter Jormeus var moderator och Kristina Lindström och Mari Smeds föreläste om läroplanen för montessoriskolor.

I våras hölls en internationell montessorikonferens på vår skola – den kan man läsa mer om här.