Mellanstadiet sjöng i Eric Ericsonhallen

DSC_0370

Under hösten har mellanstadiet arbetat med musikprojektet Framtidskören på temat ”Vårt viktiga vatten”. Framtidskören är ett kultur- och konsertprojekt som syftar till att stärka barns delaktighet i det svenska och mångkulturella kulturlivet. Både på skolan och med framtidskörens musikpedagoger har våra mellanstadieelever sjungit om vatten, skrivit om vatten och talat om vattnets betydelse för mänskligheten.
Projektet avslutades den 20 november med en fantastiskt lyckad konsert i Eric Ericsonhallen (fd Skeppsholmskyrkan) tillsammans med tre andra skolor – från Botkyrka, Nacka och Tyresö.
Även eleverna i lågstadiet har under hösten arbetat med temat vatten och vad rent vatten betyder för oss – och för barn i andra delar av världen.