Nya böcker till skolbiblioteket

På Albatross Montessoriskola har vi flextid från kl 8.00–8.15. När eleverna kommer på morgonen börjar de med att läsa ur en bok som de oftast lånat från vårt skolbibliotek. Lässtunden pågår fram till 8.30 och gäller skolans alla sju årskurser.
Förutom att den är ett skönt och lugnt sätt att börja dagen avsätter vi tid för lässtunden för att all pedagogisk forskning visar att läsning är nyckeln till bättre resultat i alla teoretiska ämnen, inklusive matematik. Forskningen visar också att elever behöver läsa en stor mängd text för att öva upp sin läsautomatik och läsförståelse, men att det inte spelar så stor roll om man läser skönlitteratur eller facklitteratur. Det viktiga är att barnen har tillgång till böcker som de tycker är intressanta, lockande och spännande. Förutom den dagliga läsningen på morgonen har våra elever även möjlighet att läsa skön- och facklitteratur under fritidstid.ALBATROSS-rumsskylt-300x300-bibliotek

När en hel skola läser varje dag behövs det ganska mycket böcker. Därför köper vi regelbundet in nya titlar till vårt allt mer omfattande skolbibliotek. Nu har vi precis packat upp över 100 nya böcker! Denna nya leverans från Bibliotekstjänst gäller faktaböcker, klassiker och moderna böcker som främst passar för de äldre årskurserna. Vi tackar Albatross Vänner som stått för inköpet denna gång och önskar våra elever mycket nöje och stora läsupplevelser!

Skylten till vårt skolbibliotek