Projektet Mat och hälsa

apples_baseball Varför behöver man äta? Exakt vilken nytta gör olika typer av mat för vår kropp? Var finns det kolhydrater, proteiner, vitaminer, mineral och fett – och varför behövs de? Hur mycket socker innehåller våra vanligaste livsmedel? Hur behöver barn som idrottar mycket äta? Hur äter elitidrottare?
Vad behövs för att man ska få matro och god aptit? Hur gör man en måltid trivsam? Vad betyder det för jordens resurser att vi slänger så mycket mat? Hur kan vi göra för att vi, just på vår skola, ska slänga mindre? Och vad kan vi göra, alla tillsammans, för att vår matsal och våra dagliga luncher ska bli ännu trevligare?
Just nu genomför vi projektet Mat och hälsa i alla årskurser på gronsakshjarta miniskolan. Förutom att alla barn och vuxna (matsalspersonal, klasslärare, idrottslärare, fritidspersonal och rektor) är engagerade i projektet – och med att svara på alla dess frågor – så väntar vi en än så länge hemlig, extern föreläsare. Fortsättning följer och till dess hälsar vi: Smaklig spis!

ps. Liksom 56 andra skolor med sammanlagt över 20 000 elever deltar vi under vecka 48 i Matsalskampen. Tävlingen som arrangeras av SÖRAB, ett företag som sysslar med avfallshantering och ägs av tio kommuner i norra Storstockholm tillsammans. Heja oss och alla som tävlar! ds