Projektet ”Tro i världen
”

bild 1Läsåret 2014/2015 fördjupar vi vårt projekt ”Vi i världen” på temat ”Tro i världen”. Kunskap om religion, levnadsregler och moraluppfattning är en förutsättning för att förstå hur människor i andra delar av världen lever och resonerar. Montessorifilosofin är i sig icke-religiös, men lär ut respekt för alla trosuppfattningar.

Här syns en övergripande genomgång av de fem världsreligionerna producerad av elever i mellanstadiet. Vi har inte bara fokuserat på skillnader och utmärkande drag, utan också på likheter. I lågstadiet har vi bland annat lyssnat på skapelseberättelser från både världs- och naturreligioner, för att sedan diskutera, jämföra och återberätta dem.