Projektet ”Vi i världen”

Läsåret 2013/2014 fördjupar vi vår skolas internationella perspektiv med projektet ”Vi i världen”. Att lyfta blicken och att se världen omkring sig är centralt i montessorifilosofin.
Maria Montessori hade ett viktigt fredsbudskap: Om vi ska lära oss att förstå varandra måste vi börja med barnen.