Raket-fart på värdegrundsarbetet

Mellan sportlovet och sommarlovet 2015 arbetar hela skolan med RAKET-projektet – en fördjupning kring värdegrundsarbetet och våra ledord Respekt, Ansvar, Kunskap, Engagemang och Trygghet.
Dessa fem ord är alltid viktiga på vår skola, men under hela tolv RAKET-veckor fokuserar vi extra på vad ledorden betyder för stämningen och trivseln på skolan.
Temaarbetet innefattar hur man uppför sig mot varandra och vad det innebär att vara en bra kamrat, en god människa och en förebild. Vi har också diskussioner kring ord som tolerans, civilkurage och yttrandefrihet.
Projektet gäller hela skolan, dvs alla årskullar och både skola och fritids.
Förutom samarbetsövningar innefattar RAKET-projektet drama, bild, diskussionsövningar, skolgårdslekar och skolprojekt i både åldersblandade och åldershomogena grupper.
Projektet började med att vi byggde faktiska raketer (en samarbetsövning i ämnet bild) som hänger i entrén framför den världskarta som elever i årskurs sex skapade tillsammans tidigare under läsåret. Här finns också en symbol för varje elev på Albatoss – var och en lika viktig och unik.
Likt en raket började Raket-projektet på jorden med det grundläggande, men vi siktar förstås mot stjärnorna och en allt större förståelse och respekt för varandra.

Raketer