Fadderdag om FN och Barnkonventionen

FN-dagen den 24 oktober firar vi alltid – i år med en fadderdag om barnkonventionen! Våra proffsiga elever i årskurs 6 ansvarade för dagen. De visade film och föreläste för de yngre och därefter arbetade alla elever tillsammans i åldersblandade grupper med att illustrera artiklarna i Barnkonventionen.

Under våra fadderdagar arbetar vi i grupper med elever från alla årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Det ger de yngre eleverna stor trygghet medan de äldre övar ledarskap och empati. Allt detta ger en bättre sammanhållning på skolan och idag har vi dessutom fått en massa kunskap om vad barnkonventionen innebär.
Hurra för FN och för våra elevers fina samarbeten!