Läsårstema 2018/19: Litteratur i världen

Välkomna till ett nytt och spännande läsår! Läsårstemat för 2018/2019 blir roligt nog ”Litteratur i världen”. Tillsammans med våra elever kommer vi att titta närmre på barn och ungdomslitteratur  i alla delar av världen och att prata om vad böckerna betyder för hur man tror och tänker. Klasslärarna planerar både högläsning, enskild läsning, bokcirklar och att skriva på temat och skolbiblioteket gör förstås inköp av världslitteratur för alla skolans läsåldrar!

Våra tidigare läsårsteman har också handlat om hur barn lever i andra delar av världen. Maria Montessori hade ett högre syfte med sin pedagogik – att den skulle vara fredsbevarande. Hon tänkte att den bästa förutsättningen för fred  är att människor förstår varandra – och att man måste börja med barnen. Albatross Montessoriskola arbetar för att  ge våra elever ett internationellt perspektiv och våra läsårstemata är en del av det arbetet.
Här är våra tidigare temata:
”Vi i världen” (om hur man lever i olika delar av världen)
”Tro i världen” (om tro och hur den påverkar synen på livet)
”Konst i världen” (i samarbete med Moderna Museet)
”Musik i världen” (en sak har alla folk på jorden gemensamt: musiken)
”Berättelser i världen” (då fokuserade vi på sagor och muntliga berättelser, nu blir det en sorts fortsättning på det temat.).

Bilderna föreställer:
1. Toya flyttar över öken och berg av Ichinnorov Ganbaatar från Mongoliet. 2. Brun flicka drömmer av ALMA-pristagaren Jacqueline Woodson från USA.
3. Hunden som vågade drömma av Sun-Mi Hwang från Kina.
4.  Zeraffa Giraffa av Diane Hofmeyr från Sydafrika.

Projektet ”Tro i världen
”

bild 1Läsåret 2014/2015 fördjupar vi vårt projekt ”Vi i världen” på temat ”Tro i världen”. Kunskap om religion, levnadsregler och moraluppfattning är en förutsättning för att förstå hur människor i andra delar av världen lever och resonerar. Montessorifilosofin är i sig icke-religiös, men lär ut respekt för alla trosuppfattningar.

Här syns en övergripande genomgång av de fem världsreligionerna producerad av elever i mellanstadiet. Vi har inte bara fokuserat på skillnader och utmärkande drag, utan också på likheter. I lågstadiet har vi bland annat lyssnat på skapelseberättelser från både världs- och naturreligioner, för att sedan diskutera, jämföra och återberätta dem.