Kunskapsresultat 2017

Nu har Skolverket redovisat betygen för årskurs 6 i juni 2017 – och i topp bland Lidingöskolorna ligger Albatross Montessoriskola! Att vår pedagogik ger eleverna ökad förståelse för ämnet och tar tillvara deras naturliga nyfikenhet – det vet ju vi som jobbar med Montessori dagligen. Ändå känns det bra att då och då kunna redovisa kunskapsresultat i form av statistik, t ex  medelvärdet för betygen i de teoretiska ämnena för de Lidingöskolor som har bäst resultat 2017:

  1. Albatross Montessoriskola, 16,2
  2. Sticklinge skola och Torsviks skola, 16,1
  3. Vittra Lidingö, 15,6
  4. Christinaskolan och Futuraskolan i Gåshaga, 15,2
  5. Källängen, 14,7

Betygen sätts enligt av Skolverket bestämda kriterier och ska korrelera med resultaten i de nationella proven i matematik, svenska och engelska för årskurs 6. Medelvärdet för Lidingöeleverna i de teoretiska ämnena är 14,8 och nästan samtliga skolor på ön ligger över medelvärdet för hela Sverige (13,2). Längre ner följer en tabell som jämför medelbetygen på Lidingö de senaste tre åren. All statistik kommer från Skolverket/Siris.
Siffran i respektive ämne visar elevernas genomsnittliga betyg omräknat till poäng, med ett maxtal om 20 poäng. Alla betyg utom F är godkända. A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, C = 15 poäng,  D = 12,5 poäng, E = 10 poäng, F = 0 poäng.

TEORETISKA ÄMNEN ALBATROSS LIDINGÖ RIKET
Matematik 16,0 14,5 12,6
Fysik 16,9 15,0 12,9
Kemi 15,6 14,5 12,7
Biologi 16,6 14,9 13,0
Teknik 16,1 14,6 13,1
Geografi 16,4 14,6 13,1
Historia 16,3 14,6 13,0
Religion 15,0 14,5 13,0
Samhällskunskap 15,8 14,6 13,8
Svenska 16,3 14,7 13,4
Engelska 17,4 16,7 14,1
Medel 16,2 14,8 13,2
PRAKTISKA/ESTETISKA ALBATROSS LIDINGÖ RIKET
Bild 14,8 15,7 13,8
Hemkunskap 16,0 15,6 13,8
Idrott 15,8 15,5 14,0
Musik 17,5 15,8 14,0
Slöjd 15,9 16,8 14,7
SKOLA 2015 2016 2017
Albatross 16,8 16,2 16,2
Bodal 14,0 13,9 12,2
Christina 15,2 14,8 15,2
Futura 16,5 15,9 15,2
Högsätra 14,7 11,9 13,0
Källängen 14,3 14,8 13,7
Käppala 14,3 14,2 13,7
Rudboda 15,9 14,4 13,5
Skärsätra 13,3 13,6 13,6
Sticklinge 16,3 16,1
Torsvik 15,5 16,0 16,1
Vittra 14,5 14,6 15,6
LIDINGÖ 14,8 14,7 14,8
RIKET 13,1 13,0 13,2

I Ur och skur Utsikten skola har färre än tio elever i årskurs 6 och därför är deras statistik sekretessbelagd.

Grönare – Roligare – Mer Montessori

När vår skola flyttade till Larsberg sommaren 2014 prioriterade vi att inreda och anpassa klassrummen för vår Montessori-verksamhet – och att ha en egen konstgräsplan! Sedan byggde vi en musiksal, gjorde fler klassrum för vårt växande mellanstadium, uppdaterade vår datapark, gav skolbiblioteket en bättre plats och många fler böcker (också på engelska!) och under senaste sport-, påsk- och sommarloven 2017 har vi fixat och byggt om för att få det bättre och mysigare på våra Fritids.
Tre år har gått och vi har fått rätt mycket gjort, tycker vi, men hela tiden har vi tänkt vi också skulle vilja göra mer för skolgården. Därför har personal på skolan och föräldrar i styrelsen under en längre tid arbetat med en vision för skolgården. Vi kallar den GRÖNARE ROLIGARE MER MONTESSORI för det är precis så vi vill ha det!

GRÖNARE kommer skolgården definitivt att bli när tolv nya träd planteras senare i höst eller framåt våren (tack för hjälpen Lidingö stad!). Träd är ju enastående fantastiska uppfinningar: förutom att de ger bättre luft fungerar de som finfina solskydd under sommarhalvåret, men släpper fram allt solljus som behövs just de månader som vi på våra breddgrader lätt får D-vitaminbrist. Förutom det: så mycket vackrare det kommer att bli med alla våra nya träd!

ROLIGARE och MER MONTESSORI är det från och med nu – tack vare ett 40-tal frivilliga som denna söndag i september kom på vår skolgårdsfixardag.

Överst visas början av Universums tidslinje, som börjar med BIG BANG vid gymnastiksalen och slutar med vår tid – just precis framför Fritids.

Vid mellanstadiets entré finns nu ett stor-schackbräde för utomhusschack.
Pjäser är inhandlade, förstås!

Och när man kommer fram till mellanstadiets dörr finns nu en gradskiva som visar hur mycket dörren är öppen.

Alla king-rutor, landbandybanan, hagar och andra linjer är ifyllda och i sann Montessori-stil markerar hagarna ojämna och jämna tal.

Här är en lite större hage där varje skutt är värt 10. Vid 100 glittrar det lite extra!

Och vad har vi här bakom klätterställningarna? En labyrint som inte bara tränar balanssinnet, utan också  2:ans, 3:ans, 6:ans och 10:ans tabeller – ända fram till guldklimpen för det magiska talet 60!

Tack alla föräldrar och barn och vår rektor och biträdande rektor som hjälpte till – och håll utkik, för både elever, personal och föräldrar har ännu fler planer för skolgården!

Välkommen på Öppet hus 2017

Just som januarikylan är som strängast har vi som tradition att bjuda in alla som är nyfikna på vår pedagogik till desto varmare möten på vår skola – en informationskväll för vuxna och ett traditionsenligt Öppet hus för både barn och vuxna.

Till informationsmötet torsdagen den 26 januari kl. 18.30-20.00 med anledning av antagningarna till förskoleklassen 2017 är föräldrar och andra vuxna välkomna till vår matsal. Vi tar emot vid huvudentrén!

Till vårt Öppet hus fredagen den 27 januari kl 9.00–12.00 är blivande elever, småsyskon, föräldrar, mor- och farföräldrar och anhöriIMG_6150ga till barn som redan går på skolan alla lika varmt välkomna att hälsa på oss.
Våra elever i årskurs 5 kommer att guida runt i våra ljusa, fina lokaler medan fyrorna bjuder på kaffe, saft och hembakt. Övriga elever i årskurserna F–6 finns på plats i klassrummen för att visa hur det går till när man lär sig med hjälp av Maria Montessoris pedagogik och filosofi. Även vi vuxna står beredda att svara på frågor! Vad trevligt det ska bli!

PsFöräldrar till barn som står i vår kö och som börjar förskoleklass hösten 2017 har redan bjudits in till separat möte. Naturligtvis är man välkommen igen – ta gärna med er både blivande elever och småsyskon till vårt Öppet hus – det är ett mycket bra tillfälle att bekanta sig med skolan! ds.

Vi bjuder in till föreläsning

Hur skiljer sig montessoripedagogiken från den som används i ”vanliga” skolor? Vad betyder vårt sätt att arbeta för det enskilda barnets kunskapstörst och inlärningskapacitet? Hur gör vi i praktiken, vad är syftet med det vi gör och vad ger det för resultat? Och hur kan vi hjälpa barn som antingen behöver extra stöd eller extra utmaningar?
Tisdagen den 8 november kl 18.30–21.00 bjuder vi in till en föreläsning om hur montessoripedagogiken fungerar i låg- och mellanstadiet.
Både föräldrar med barn i förskola, föräldrar med barn på Albatross och föräldrar i andra skolor hälsas varmt välkomna.
Plats: Albatross Montessoriskolas matsal, Larsbergsv 29, 181 38 Lidingö
Anmälan: senast den 4 november till Albatross Montessoriskola eller till någon av Lidingös montessoriförskolor.

Föreläsningen arrangeras av Lidingö Montessorinätverk, ett samarbete mellan Albatross Montessoriskola och Lidingös åtta montessoriförskolor (från norr till söder): Rudboda MontessoriförskolaRudalid MontessoriförskolaLidingö MontessoriförskolaWasaplatsens MontessoriförskolaMontessoriförskolan SkeppetMontessoriförskolan ÄppletFyrens MontessoriförskolaMontessoriförskolan Mimosan

Föreläsning för föräldrar

Skärmavbild 2016-01-21 kl. 10.55.38Montessoripedagogiken skapades av en kvinna som föddes för mer än 100 år sedan, men är på de flesta sätt mer modern och framåtsträvande än det traditionella arbetssätt som i allmänhet används i svenska skolor och förskolor.
Under rubriken Montessoripedagogiken i tiden arrangerar vi torsdagen den 21 januari kl 18.30–21.00  tillsammans med Lidingös åtta montessoriförskolor en utställning och en föreläsning om vår moderna pedagogik och hur den appliceras på aktuella läroplaner.
Föreläsningen och utställningen riktar sig till föräldrar som är nyfikna på montessoripedagogiken och i färd med att välja förskola eller skola – lika väl som föräldrar med barn i montessori-verksamhet.
Inträdet är fritt och platsen är Sessionssalen i Lidingö Stadshus (huvudentrén, en trappa ner).

Varmt välkomna hälsar Nätverket för Montessori på Lidingö, dvs:
Albatross Montessoriskola
Fyrens Montessoriförskola
Lidingö Montessoriförskola
Montessoriförskolan Mimosan
Montessoriförskolan Skeppet
Montessoriförskolan Äpplet
Rudalid Montessoriförskola
Rudboda Montessoriförskola

Wasaplatsens Montessoriförskola

Trollbindande föreläsare

Mats Trondman inspirerade_2_634Måndagen den 13 april kl 18.30 kommer Mats Trondman till Albatross, inbjuden av Lidingö Montessorinätverk (som bildats av öns åtta montessoriförskolor och av oss). Syftet med nätverket är att sprida kunskap om Maria Montessoris pedagogik och filosofi till föräldrar och allmänhet – och inte minst till personalen på våra förskolor och vår skola. 

Mats Trondman är professor i kultursociologi vid Växjö universitet/Linnéuniversitetet och en engagerande, närmast trollbindande, föreläsare med stor kunskap om barn- och ungdomskultur som vilar på vetenskaplig grund. Han har studerat den problematik som uppstår när vår moderna samhällsutveckling förändrar ungas beteenden och relationer, hur ungdomstiden förlängs, och hur vuxnas roll i skola och förskola påverkas av detta. Och dessutom om hur ungas drömmar ofta krockar med en tuff verklighet.

Föräldrar och personal på Albatross Montessoriskola, Fyrens MontessoriförskolaLidingö MontessoriförskolaMontessoriförskolan MimosanRudalid MontessoriförskolaRudboda MontessoriförskolaMontessoriförskolan SkeppetWasaplatsens Montessoriförskola och Montessoriförskolan Äpplet kommer att bjudas in. Välkomna och missa inte detta tillfälle, säger vi redan nu!