Läsårstema 2018/19: Litteratur i världen

Välkomna till ett nytt och spännande läsår! Läsårstemat för 2018/2019 blir roligt nog ”Litteratur i världen”. Tillsammans med våra elever kommer vi att titta närmre på barn och ungdomslitteratur  i alla delar av världen och att prata om vad böckerna betyder för hur man tror och tänker. Klasslärarna planerar både högläsning, enskild läsning, bokcirklar och att skriva på temat och skolbiblioteket gör förstås inköp av världslitteratur för alla skolans läsåldrar!

Våra tidigare läsårsteman har också handlat om hur barn lever i andra delar av världen. Maria Montessori hade ett högre syfte med sin pedagogik – att den skulle vara fredsbevarande. Hon tänkte att den bästa förutsättningen för fred  är att människor förstår varandra – och att man måste börja med barnen. Albatross Montessoriskola arbetar för att  ge våra elever ett internationellt perspektiv och våra läsårstemata är en del av det arbetet.
Här är våra tidigare temata:
”Vi i världen” (om hur man lever i olika delar av världen)
”Tro i världen” (om tro och hur den påverkar synen på livet)
”Konst i världen” (i samarbete med Moderna Museet)
”Musik i världen” (en sak har alla folk på jorden gemensamt: musiken)
”Berättelser i världen” (då fokuserade vi på sagor och muntliga berättelser, nu blir det en sorts fortsättning på det temat.).

Bilderna föreställer:
1. Toya flyttar över öken och berg av Ichinnorov Ganbaatar från Mongoliet. 2. Brun flicka drömmer av ALMA-pristagaren Jacqueline Woodson från USA.
3. Hunden som vågade drömma av Sun-Mi Hwang från Kina.
4.  Zeraffa Giraffa av Diane Hofmeyr från Sydafrika.

Nya böcker till skolbiblioteket

På Albatross Montessoriskola har vi flextid från kl 8.00–8.15. När eleverna kommer på morgonen börjar de med att läsa ur en bok som de oftast lånat från vårt skolbibliotek. Lässtunden pågår fram till 8.30 och gäller skolans alla sju årskurser.
Förutom att den är ett skönt och lugnt sätt att börja dagen avsätter vi tid för lässtunden för att all pedagogisk forskning visar att läsning är nyckeln till bättre resultat i alla teoretiska ämnen, inklusive matematik. Forskningen visar också att elever behöver läsa en stor mängd text för att öva upp sin läsautomatik och läsförståelse, men att det inte spelar så stor roll om man läser skönlitteratur eller facklitteratur. Det viktiga är att barnen har tillgång till böcker som de tycker är intressanta, lockande och spännande. Förutom den dagliga läsningen på morgonen har våra elever även möjlighet att läsa skön- och facklitteratur under fritidstid.ALBATROSS-rumsskylt-300x300-bibliotek

När en hel skola läser varje dag behövs det ganska mycket böcker. Därför köper vi regelbundet in nya titlar till vårt allt mer omfattande skolbibliotek. Nu har vi precis packat upp över 100 nya böcker! Denna nya leverans från Bibliotekstjänst gäller faktaböcker, klassiker och moderna böcker som främst passar för de äldre årskurserna. Vi tackar Albatross Vänner som stått för inköpet denna gång och önskar våra elever mycket nöje och stora läsupplevelser!

Skylten till vårt skolbibliotek