Om rymden och världsbildens utveckling

Som alla Montessori-skolor lägger vi stor vikt vid naturvetenskapen och att studera Universums och jordens utveckling från Big Bang till nu.
Så här ser några arbeten ut i lågstadiets B- och D-klasser med elever från årskurs 1, 2 och 3. Arbetet handlar både om vårt solsystem och hur människor sett på vår planet och på rymden i olika tider.