Trollbindande föreläsare

Mats Trondman inspirerade_2_634Måndagen den 13 april kl 18.30 kommer Mats Trondman till Albatross, inbjuden av Lidingö Montessorinätverk (som bildats av öns åtta montessoriförskolor och av oss). Syftet med nätverket är att sprida kunskap om Maria Montessoris pedagogik och filosofi till föräldrar och allmänhet – och inte minst till personalen på våra förskolor och vår skola. 

Mats Trondman är professor i kultursociologi vid Växjö universitet/Linnéuniversitetet och en engagerande, närmast trollbindande, föreläsare med stor kunskap om barn- och ungdomskultur som vilar på vetenskaplig grund. Han har studerat den problematik som uppstår när vår moderna samhällsutveckling förändrar ungas beteenden och relationer, hur ungdomstiden förlängs, och hur vuxnas roll i skola och förskola påverkas av detta. Och dessutom om hur ungas drömmar ofta krockar med en tuff verklighet.

Föräldrar och personal på Albatross Montessoriskola, Fyrens MontessoriförskolaLidingö MontessoriförskolaMontessoriförskolan MimosanRudalid MontessoriförskolaRudboda MontessoriförskolaMontessoriförskolan SkeppetWasaplatsens Montessoriförskola och Montessoriförskolan Äpplet kommer att bjudas in. Välkomna och missa inte detta tillfälle, säger vi redan nu!