Vad tycker eleverna?

Vad föräldrar och personal tycker i alla ära, men vår skola är framför allt till för barnen. Därför är vi extra glada för att få ta del av den senaste elevenkäten för årskurs 5 på Lidingö,  genomförd våren 2016 och nu publicerad av Skolinspektionen. Enkäten ingår i  Skolenkäten, som genomförs vartannat år och är en del av det underlag som används för att granska skolor. Eleverna får en mängd påståenden om sin skola och svaren ger poängen 0–10, varav 10 är bäst. Så här blev resultatet för Lidingöskolorna:

 1. Albatross Montessoriskola: 8,3
 2. Källängens skola: 7,6
 3. Sticklinge skola: 7,5
 4. Högsätra skola: 7,5
 5. Torsviks skola: 7,6
 6. Futura Gåshaga: 7,0
 7. Vittra Lidingö: 7,0
 8. Skärsätra skola: 7,0
 9. Käppala skola: 6,9
 10. Christinaskolan: 6,8
 11. Rudboda skola: 6,5
 12. Bodals skola: 6,5

I Ur och Skur Utsikten hade endast 5 elever i årskurs 5 och deras svar redovisas därför inte. Här följer exempel på de påståenden eleverna får (något förkortade) jämfört med vår närmaste konkurrent och övriga kommunen. A=Albatross Montessoriskola C=Christinaskolan L=medelpoäng för alla elever i årskurs 5 på Lidingö

Mina lärare förklarar så att jag förstår. A:9,3 C:7,3 L:8,4
Skolarbetet är intressant. A:8,3 C:7,0 L:7,2
Skolarbetet gör mig nyfiken. A:7,1 C:6,1 L:6,7
Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker. A:9,5 C:9,0 L:8,7
Jag kan få svårare uppgifter om jag vill. A:9,1 C:6,6 L:7,3
På lektionerna får vi diskutera och debattera. A:8,3 C:7,3  L:7,7
I min skola respekterar vi varandra. A:8,1 C:7,0 L:7,3
Mina lärare är rättvisa mot oss elever. A:9,1 C:6,4 L:7,7
Jag har studiero på lektionerna. A:6,8 C:5,4 L:6,1
Vi elever är med och påverkar arbetet. A:7,8 C:4,8 L:6,6
Lärarna ser till att ordningsreglerna följs. A:8,7 C:7,4  L:8,0
Jag känner mig trygg i skolan.  A:9,4 C:7,9 L:8,3
Vuxna reagerar om en elev varit elak.  A:8,7 C:6,8 L:7,9
Jag vet vem jag kan prata ngn varit elak.  A:8,8 C: 7,8 L:8,3
De frågar på skolan hur vi har det hemma. A:7,5 C:5,3 L:6,6
Jag är nöjd med min skola som helhet. 
A:9,0 C:7,5 L:7,8

Här kan man läsa Albatross Montessoriskolas enkät i sin helhet och hur frågorna lyder när de inte är något förkortade. Här finns Christinaskolans enkät (och nästa gång jämför vi förstås med en annan skola).