10 skäl att välja Albatross

 1. Montessoripedagogiken. 
  Vi har en solid pedagogisk grund, som tar till vara barnets nyfikenhet och ger eleven fördjupad förståelse för ämnet. Våra elever lär sig att planera, samla in fakta och att tänka kreativt och kritiskt – färdigheter som värderas högt i det nya betygssystemet och är centrala i ett modernt yrkesliv.
 2. Rätt kunskapsnivå. 
  Hos oss får varje elev möjlighet att arbeta på rätt kunskapsnivå i alla teoretiska ämnen. Våra lärare och speciallärare ger extra stöd eller extra utmaningar, vilket som för tillfället behövs.
 3. Kunskapsresultat. 
  Samtliga mätinstrument som finns att tillgå visar att Albatross är en av de skolor på Lidingö som fungerar och presterar allra bäst.
 4. Helhetssyn och värdegrund. 
  En skolas uppgift är inte bara att lära ut kunskap, utan också att bidra till elevens utveckling som människa. Att bli sedd, hörd och att känna gemenskap är en förutsättning för att kunna växa mentalt och att ta till sig kunskap. Detta är en central del av montessorifilosofin och därför lägger vi fokus på att lära barnen att bry sig om varandra, respektera varandra, dela med sig och att hjälpas åt.
 5. Internationellt perspektiv.
  Montessorifilosofin och vårt ”Vi i världen”-tema lyfter blicken, ger våra elever en internationell orientering och skapar förståelse för människors vardag och livsvillkor i andra länder, kulturer och samhällsgrupper.
 6. Erfarenhet och yrkeskompetens. 
  Vi har utvecklat vår skola i lugn och ro sedan 1992. Vår rektor har en gedigen utbildning och lång yrkeserfarenhet. Skolans styrelse har kompetens i en rad relevanta yrkesområden.
 7. Mat av hög kvalitet. 
  Vi har valt att ekonomiskt prioritera maten. Vår lunch lagas utan tillsatser eller halvfabrikat, på råvaror av hög kvalitet – ofta ekologiska råvaror och/eller kravprodukter. Till maten serveras alltid nybakat bröd, flera grönsaker och en sallad.
 8. En lagom liten skola. 
  Med cirka 200 elever är vår skola liten nog för att även de minsta ska känna sig trygga – och stor nog för att vi ska kunna verka professionellt och ge de äldsta ett tillräckligt brett urval av kamrater.
 9. Föräldraengagemang.
  En föräldradriven skola ger möjlighet till insyn i beslutsprocesser och hur skolpengen används. Att både föräldrar och personal är engagerade i verksamheten och att vi arbetar tillsammans är grunden för den varma stämningen på Albatross.
 10. Ideell förening.
  Albatross Montessoriskola kommer aldrig att ta ut någon vinst. Hos oss går hela skolpengen till elevernas väl och utbildning.