Föräldrar

På vår skola kan de föräldrar som vill aktivt engagera sig i sina barns utbildning. Engagemanget varierar ofta över tid – vissa år kanske man kan lägga många timmar på skolan, medan man andra perioder behöver fokusera på annat.

IMG_2894

Engagemang i skolan och föreningen

Albatross Montessoriskolas dagliga verksamhet sköts av vår professionella, kompetenta och yrkesutbildade skolledning. Föräldrar som vill kan aktivt arbeta för skolan, i samarbete med skolledningen. Somliga engagerar sig i vänföreningen Albatross Vänners projekt och evenemang. Andra bistår skolan genom att bidra med sin specifika yrkeskunskap eller med annat arbete – antingen i styrelsen eller i någon av styrelsens arbetsgrupper, t ex biblioteksgruppen, IT-gruppen, innegruppen eller utegruppen.

En gång per termin ställer en förälder från varje familj upp på en fixardag som genomförs under trivsamma former. I övrigt bestämmer varje förälder själv hur, när och på vilket sätt den vill bidra till att Albatross blir en ännu bättre skola.

Engagemang i skolarbetet

Precis som på andra skolor har Albatross föräldrar möjlighet att följa sitt barns utveckling genom att ta del av läxarbetet. Som montessoriförälder kan man också då och då ”låna hem” sitt barns planeringsbok för att se vad barnet i samråd med sin lärare planerat att göra och vad som blivit utfört under veckan. Det ger en fin möjlighet att regelbundet diskutera skolarbetet tillsammans. En montessoriförälder är dessutom välkommen att studera arbetet i klassrummen genom att ”sitta på stolen”. 

Minst en gång per termin träffas klassläraren, föräldrarna och eleven för utvecklingssamtal och att tillsammans diskutera skolarbetet, hur barnet trivs på skolan och hur kunskapsinhämtningen fortskrider.