Förtroendevalda

STYRELSEN
Ordförande Jessica Franzén
Sekreterare Rebecka Neidmark
Ekonomi, ledamot Rezana Skytt
Trivsel, ledamot Marie- Therése Auriemma
Miljö, ledamot Tobias Mattsson
Personal och organisation, 
ledamot Filip Brännström
Kommunikation och webbsida, ledamot Christin Hanssen
Suppleant Barbro Janagård
Suppleant Mats Waldhagen
Rektor / ledamot Anna Lerin
Bitr. rektor/ ledamot Karin Björling 
Personalrepresentant / suppleant Caroline Claar Delin

För kontakt med Styrelsen, vänligen maila styrelsen@albatross-montessori.se

ÖVRIGA FÖRTROENDEPOSTER
Revisor Chistina Ploom
Valberedning Louise Bjärgård, Jenny Parnesten
Representant Svenska Montessoriförbundet Cecilia Lennman
Suppleant Svenska Montessoriförbundet Camilla Berkle