Förtroendevalda

STYRELSEN
Ordförande Jessica Franzén
Sekreterare Rebecka Neidmark
Ekonomiansvarig ledamot Rezana Skytt
Kulturansvarig ledamot Marie- Therése Auriemma
Miljöansvarig ledamot Tobias Mattsson
Personalansvarig
 ledamot Filip Brännström
Ledamot Christin Hanssen
Rektor / ledamot Anna Lerin
Adjungerad ledamot / bitr. rektor Karin Björling 
Personalrepresentant / suppleant Caroline Claar Delin

För kontakt med Styrelsen, vänligen maila styrelsen@albatross-montessori.se

ÖVRIGA FÖRTROENDEPOSTER
Revisor Chistina Ploom
Valberedning Louise Bjärgård, Jenny Parnesten
Representant Svenska Montessoriförbundet Cecilia Lennman
Suppleant Svenska Montessoriförbundet Camilla Berkle