Högsta betyg från Skolinspektionen

  • Inläggsförfattare:


FlagganitoppSkolinspektionenSkolinspektionen bes?ker regelbundet alla skolor i Sverige f?r att se till att verksamheten har tillr?ckligt bra kvalitet och att den f?ljer skollagen. N?r beslutet kommer vill man s?klart att Skolinspektionen ska ha f? s? ?f?rel?gganden? (allts? brister som ska ?tg?rdas) som m?jligt. Ett brukar vara bra betyg, men tio ?r verkligen inte bra. Hur som helst: ju f?rre desto b?ttre.
Den 17 januari var det v?r tur att f? tillsynsbes?k och nu har beslutet kommit: Skolinspektionen har ingenting att anm?rka p? v?r verksamhet!

I sitt Beslut f?r f?rskoleklass och grundskola efter tillsyn i Albatross Montessoriskola skriver Skolinspektionen att ?det har vid tillsynen inte framkommit annat ?n att skolenheten uppfyller f?rfattningarnas krav inom de arbetsomr?den som granskats.?
Under rubriken ?Omr?den d?r skolinspektionen inte funnit brister? st?r det att ?det inte framkommit att annat ?n att Albatross Montessoriskola uppfyller f?rfattningarnas krav? inom:

  • Undervisning och l?rande
  • Trygghet, studiero och ?tg?rder mot kr?nkande behandling
  • Styrning och utvecklande av verksamheten
  • F?ruts?ttningar f?r utbildningen vid skolenheterna
  • Utvecklingen av utbildningen vid skolenheterna

Skolinspektionen skriver att det ?Av offentlig statistik framg?r att kunskapsresultaten f?r ?rskurs 6 ligger genomsnittlig betygspo?ng f?r samtliga ?mnen klart ?ver riksgenomsnittet.?
Rapporten p?pekar ocks? att den enk?t som Skolinspektionen genomf?rt med elever, undervisande personal och f?r?ldrar inf?r bes?ket ?visar ?verlag p? goda resultat?. Som exempel tar man upp att Albatross ligger l?ngt??ver genomsnittet i Sverige n?r eleverna i ?rskurs 5 svarat p? fr?gor om ?de kan n? kunskapsresultaten i skolan om de f?rs?ker? och ?om de k?nner sig trygga i skolan?.

Vi ?r b?de r?rda och glada ?ver detta fina besked och tackar alla som dagligen arbetar f?r att v?r skola ska h?lla b?sta t?nkbara kvalitet.
Flaggan i topp och hurra!