Mitt hjärta har alltid klappat extra varmt för alla de barn som, av olika anledningar, behöver uppmärksammas utöver det vanliga. Att bli sedd och lyssnad till, att få uppleva att det jag har att säga är viktigt, det betyder att jag är någon och det lägger grunden till en god självkänsla. För många barn är detta en självklarhet men…….  tyvärr inte för alla. Vi behöver finnas där med värme och en öppen famn! 
Mitt hjärta klappar extra starkt för dessa barn………. 

Det är inte heller självklart för alla barn att få möjlighet att delta i fritidsaktiviteter som andra kamrater utövar. Att få vara en del av en gemenskap, där man delar ett intresse, gör också att du känner att du är någon, du är betydelsefull, du växer som människa. Att inte ha möjlighet att få den utrustning som behövs för att kunna delta, skapar ett ofrivilligt utanförskap.  
Mitt hjärta klappar extra starkt för dessa barn………… 
 
Jag har haft förmånen att få möta många, många, många, barn under alla mina år i skolans värld, de senaste tjugonio åren i vår fina skola. Det har varit fantastiskt att få följa barnen, från mötet med de nyfikna sexåringarna med spring i benen till de nyblivna tonåringarna som lämnar oss i samband med skolavslutningen i årskurs sex. Att se hur barnen växer och mognar, inte bara på längden men framför allt i kunskap och som människor……………det får mitt hjärta att sjunga! 

Det är nu dags för mig att dra mig tillbaka och ge yngre förmågor möjligheten att ta vår skola vidare in i framtiden.  

I samband med min pension startar jag en fond med syfte att stötta barn som behöver det där lilla extra. De medel som inbetalas till fonden i form av gåvor och bidrag kommer att användas för att stödja barn som går på Albatross Montessoriskola. Fonden kommer därför att vara starkt förknippad med Albatross Montessoriskola även om den juridiskt och ekonomiskt sett är fristående från skolans verksamhet. Det innebär t.ex. att fonden kommer att förvaltas av en egen styrelse som får till uppgift att använda fondens medel på ett klokt och ansvarsfullt sätt, enligt dess uppsatta mål och syfte.  

Om ni nu, eller i framtiden, vill bidra till att de barn som mitt hjärta klappar extra varmt för, får bättre förutsättningar att få uppleva värme, gemenskap och glädje, skänk gärna en liten gåva till    

Swish 123 580 25 58

Varmt tack! 

Kerstin

Kerstin Eld

Kerstin Eld