Personal

SKOLLEDNING
Rektor 
Anna Lerin
Biträdande rektor/administration  Karin Björling

Vaktmästeri och IT Edmond Cseh
Lunchansvarig 
Corina Savulescu
Lunchansvarig 
Margareta Lindström
Skolbibliotekarie  Marie Essen

ELEVHÄLSA
Skolsköterska 
Christine Hildebrand
Skolläkare
Anja Forshuvud
Skolkurator 
Katarina Trolle

SPECIALPEDAGOGIK OASEN
Specialpedagog Susanna Hanner

Resurs Lena Sundelin 
Resurs Marie Essen

LÄRARE

FÖRSKOLEKLASSEN
Klasslärare Sofia Danielsson
Klasslärare Cecilia Lennman
Klasslärare Susanne Jonsson

LÅGSTADIET 
Klasslärare åk 1–3 A, förstelärare lågstadiet Malin Landerdahl
Klasslärare åk 1–3 B Emelie Berggren
Klasslärare åk 1–3 C Nathalie Kaijser
Klasslärare åk 1–3 D Inger Swing

MELLANSTADIET
Mentor, förstelärare mellanstadiet (SO-ämnen) Caroline Claar Delin
Mentor (svenska) Sofia Carlsson
Mentor (matematik, NO-ämnen, teknik) Maria Brännström

Lärare Anna Ebstein Hjerdin
Lärare (engelska åk4) Lena Sundelin
Lärare (franska, spanska) Isabelle Verburgh

ÖVRIGA LÄRARE 
Idrottslärare Anders Leinås
Musiklärare Staffan Galli
IT/teknik Edmond Cseh
Textilslöjd Malin Söderling
Trä- och metallslöjd Lars Faijersson

FRITIDSHEMMEN OCH KLUBBEN

SPARVEN (åk F–1) tel 076-221 92 21
Planeringsansvarig fritidsledare Elsa Palmqvist
Fritidsledare Viktor Liljeström
Fritidsledare David Wretenberg
Fritidsledare Elin Ulman

Elevassistent Tina Eriksson

UGGLAN (åk 2–3) tel 070-738 12 40
Planeringsansvarig fritidsledare Anders Carlbom
Fritidsledare Caroline Clauss
Fritidsledare Martina Lieberg Sarasua
Fritidsledare Kalle Ahlström

Elevassistent Rossana Motta

KLUBB DIOMEDEA (åk 4–5) tel 070-730 04 03
Planeringsansvarig fritidspedagog Ylva Dalén
Fritidsledare Viktor Hillelson

Elevassistent Annika Wallberg

Fritidshemmen har inte möjlighet att läsa mail mer än några gånger per vecka så om ditt ärende brådskar är det bäst att ringa.