Personal

SKOLLEDNING
Rektor 
Anna Lerin
Biträdande rektor/administration  Karin Björling

ELEVHÄLSA
Skolsköterska 
Merja Mastokangas
Skolläkare 
Anja Forshuvud
Skolkurator 
Josefine Blomqvist

SPECIALPEDAGOGIK OASEN
Specialpedagog 
Susanna Hanner
Resurs Lena Sundelin 
Resurs Marie Essen

Vaktmästeri och IT Edmond Cseh
Lunchansvarig 
Corina Savulescu
Lunchansvarig 
Margareta Lindström
Skolbibliotekarie  
Marie Essen


LÄRARE

Åk F-1
F-1A Klasslärare 
Susanne Jonsson
F-1B Klasslärare 
Sofia Danielsson
F-1C Klasslärare Emelie Berggren
Klasslärare Cecilia Lennman

Elevassistent Nike Blom

Elevassistent Anton Karlsson-Åkerblom

Elevassistent Anna Untiedt

Åk 2-3
2-3A Klasslärare Inger Swing
2-3B Klasslärare Malin Landerdahl (föräldraledig) vik Annika Arnell
2-3C Klasslärare Nathalie Kaijser (föräldraledig) vik Anna Gårdemalm

Elevassistent Tina Eriksson

Elevassistent Lotta Magnander

Elevassistent Stevan Blagoiev

MELLANSTADIET
Mentor, förstelärare mellanstadiet (SO-ämnen) Caroline Claar Delin
Mentor (svenska) Sofia Carlsson
Mentor (matematik, NO-ämnen, teknik) Maria Brännström
Lärare Anna Ebstein Hjerdin
Lärare (engelska åk4) Lena Sundelin
Lärare (tyska, franska, spanska) Isabelle Verburgh

Elevassistent Lisa Sundström Hübbinette

ÖVRIGA LÄRARE
Idrottslärare 
Anders Leinås
Musiklärare Staffan Galli
IT/teknik Edmond Cseh
Textilslöjd/Hem- och konsumentkunskap Andrea Deak Manston
Trä- och metallslöjd Hanna Lundin


FRITIDSHEMMEN OCH KLUBBEN

SPARVEN (åk F–1) tel 076-221 92 21
Planeringsansvarig fritidsledare Elin Ulman
Fritidsledare Maria Vistrand
Fritidsledare Aziza Rashidova
Fritidsledare
 Alicia Cosma
Resurs
 Nike Blom
Resurs 
Anton Karlsson-Åkerblom

UGGLAN (åk 2–3) tel 070-738 12 40
Planeringsansvarig fritidsledare Lidia Cadjo
Fritidsledare Alexandra Wennberg
Fritidsledare Martina Lieberg Sarasua
Fritidsledare
 Kalle Ahlström
Resurs Tina Eriksson

KLUBB DIOMEDEA (åk 4–5) tel 070-730 04 03
Planeringsansvarig fritidspedagog Anders Carlbom
Fritidsledare Paula Derkert

Fritidshemmen har inte möjlighet att läsa mail mer än några gånger per vecka så om ditt ärende brådskar är det bäst att ringa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.