Rektorsbyte

  • Inläggsförfattare:

V?r k?ra rektor Kerstin Eld som f?r 29 ?r sedan startade Albatross, g?r nu i pension. V?rterminen 2021 var hennes sista termin p? Albatross. Vi ?r m?nga som har Kerstin att tacka f?r mycket. Hon har startat, byggt och utvecklat en skola som genom ?ren gett hundratals albatrossbarn en fantastisk skolg?ng pr?glad av Albatross unika v?rdegrund.

Det ?r med stor ?dmjukhet som vi i styrelsen tackar Kerstin f?r det fantastiska arbete som hon under m?nga ?r lagt ner f?r att skapa det Albatross ?r idag; en h?gkvalitativ skola som ger varje elev unika f?ruts?ttningar att l?ra, v?xa och utvecklas.

Styrelsen har under det g?ngna ?ret arbetat med tills?ttning av ny rektor till Albatross med det gl?djande resultatet att Anna Lerin blir skolans nya rektor fr?n augusti 2021. Anna har arbetat p? Albatross sedan 2004 och har sedan 2015 verkat i rollen som bitr?dande rektor, ut?ver sin funktion som l?rare p? skolan. Styrelsen anser att Anna har de b?sta av f?ruts?ttningar f?r att ta ?ver rektorskapet utifr?n hennes formella meriter genom utbildning, rektorsutbildning och yrkeserfarenhet, hennes personliga f?rdigheter och h?ngivenhet samt ett h?gt f?rtroende bland personal, elever och v?rdnadshavare. Vi ser mycket fram emot att se Anna som rektor p? Albatross och hur skolan kommer utvecklas under hennes ledarskap.

Jessica Franz?n

Ordf?rande

I samband med sin pensionering startar Kerstin en fond – Kerstins hj?rtan. Syftet med fonden ?r att st?tta barn p? Albatross som beh?ver det d?r lilla extra, att ge ekonomiskt st?d till barn som annars inte har m?jlighet att delta i diverse aktiviteter. L?s mer om fonden h?r.