Rektorsbyte

Vår kära rektor Kerstin Eld som för 29 år sedan startade Albatross, går nu i pension. Vårterminen 2021 var hennes sista termin på Albatross. Vi är många som har Kerstin att tacka för mycket. Hon har startat, byggt och utvecklat en skola som genom åren gett hundratals albatrossbarn en fantastisk skolgång präglad av Albatross unika värdegrund.

Det är med stor ödmjukhet som vi i styrelsen tackar Kerstin för det fantastiska arbete som hon under många år lagt ner för att skapa det Albatross är idag; en högkvalitativ skola som ger varje elev unika förutsättningar att lära, växa och utvecklas.

Styrelsen har under det gångna året arbetat med tillsättning av ny rektor till Albatross med det glädjande resultatet att Anna Lerin blir skolans nya rektor från augusti 2021. Anna har arbetat på Albatross sedan 2004 och har sedan 2015 verkat i rollen som biträdande rektor, utöver sin funktion som lärare på skolan. Styrelsen anser att Anna har de bästa av förutsättningar för att ta över rektorskapet utifrån hennes formella meriter genom utbildning, rektorsutbildning och yrkeserfarenhet, hennes personliga färdigheter och hängivenhet samt ett högt förtroende bland personal, elever och vårdnadshavare. Vi ser mycket fram emot att se Anna som rektor på Albatross och hur skolan kommer utvecklas under hennes ledarskap.

Jessica Franzén

Ordförande

I samband med sin pensionering startar Kerstin en fond – Kerstins hjärtan. Syftet med fonden är att stötta barn på Albatross som behöver det där lilla extra, att ge ekonomiskt stöd till barn som annars inte har möjlighet att delta i diverse aktiviteter. Läs mer om fonden här.