Kontakta oss

Post- och besöksadress: Larsbergsvägen 29, 181 38 Lidingö
För hämtning/lämning av barn, kör till: Agavägen 28, 181 38 Lidingö (mer info längre ner)
Skolans expedition är öppen måndag till fredag kl 8.00–15.00.

Expedition tel 08-765 37 07
Rektor tel via växeln 08-765 37 07 eller 070-730 04 02
E-post personal: fornamn.efternamn@albatross-montessori.se
Fritidshemmen och Klubben:
Sparven (F-1) tel 076-221 92 21
Ugglan (2–3) tel 070-738 12 40
Klubb Diomedea (4–5) tel 070-730 04 03
Skolsköterska tel 08-731 35 20                                                                                    Styrelsen nås per post:                                                                                                Ordföranden                                                                                                                  Albatross Montessoriskola                                                                    Larsbergsvägen 29                                                                                                         181 38 Lidingö

Albatross Montessoriskola är centralt belägen på Lidingö och lätt att ta sig till med cykel, buss eller Lidingöbanan (mer om hur man kör och parkerar med bil längre ner)
Kollektivtrafik till Larsberg
21 (Lidingöbanan) från Ropsten till Larsbergs station
21 (Lidingöbanan) från Gåshaga via Käppala, Brevik och Aga till Larsbergs station
203
från Näset via Vallen, Lidingö centrum, Herserud och Bodal till Larsberg
221 från Ropsten via Torsvik, Baggeby och Bodal till Larsberg
233 från Rudboda via Vallen, Hersby gymnasium, Hantverkshuset och Mosstorp till Larsberg
238
från Näset via Vallen, Hersby gymnasium, Lidingö centrum, Torsvik, Herserud och Bodal till Larsbergs station

Med bil till skolan
Vill man lämna sitt barn med bil på morgonen kör man till parkeringsfickan strax efter infarten till Agavägen 22–34. Där tar elever i årskurs 5 emot varje morgon och de minsta följs på gångvägen av femmor upp till skolan, övriga promenerar själva. Det finns en vändplats alldeles intill.
När man hämtar eller besöker skolan kan man använda parkeringen vid Agavägen 28–34 (närmast) eller parkera med parkeringsskiva vid Ica Kvantum (gratis) – i båda fallen går man upp för gångvägen/trapporna till skolan.
Transporter till skolan kör till Larsbergsvägen 29, där det också finns en personalparkering.